20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

La Francophonie mobilise 50 jeunes volontaires


La liste des 50 candidats retenus pour participer à la promotion 2011 du programme de Volontariat international de la Francophonie a été dévoilée au mois d’août. Issus de 20 nationalités différentes, ces jeunes femmes et hommes, sélectionnés parmi 3 260 candidats issus de 40 pays, seront affectés pour une période de douze mois en Afrique, en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie, dans la Caraïbe et l’océan Indien, afin de mettre leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être, au service d’un projet de la Francophonie qui s’intègrera à leur parcours professionnel. Ces 50 volontaires ont été reçus à Paris, au siège de l’OIF, du 26 septembre au 2 octobre 2011, en vue de participer à une formation de mise en route – au cours de laquelle ils ont rencontré le Secrétaire général de la Francophonie et l’Administrateur de l’OIF –, avant leur déploiement dans leur pays d’affectation au sein des différentes structure! s d’accueil.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου