20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Προκήρυξη: MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET DIDACTIQUE DES LANGUES - UNIVERSITÉ D'AVIGNON

MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET
DIDACTIQUE DES LANGUES
UNIVERSITÉ D'AVIGNON
(FRANCE)

L'université d'Avignon (département de linguistique et FLE) recrute un maître de conférences en linguistique française et didactique des langues (avec prise de fonctions au 1er février 2012).

Profil enseignement :
Outre les enseignements de base comme ceux de syntaxe et d'énonciation, le service concerne tous les niveaux allant de Bac + 1 à Bac + 5. Pour l'enseignement en master, les compétences en didactique des langues seront examinées prioritairement, dans une perspective à la fois théorique et professionnalisante (observation de classes, FOS, remédiation). Une compétence dans le domaine des TICE (technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement) sera également appréciée.

Profil recherche :
Le poste est rattaché au laboratoire ICTT dont l'un des deux axes de recherche s'intitule Minorités, migrations, mondialisation. Dans le domaine linguistique, la francophonie dans l'espace mondialisé fait l'objet d'une attention spéciale, particulièrement dans ses expressions au Canada, mais aussi en Suisse ou en Belgique. Cette problématique pourrait conduire à aborder, entre autres, les questions ayant trait à la variation linguistique, aux problèmes de l'intercompréhension, aux enjeux du plurilinguisme et à la définition des identités minoritaires en régions transfrontalières.
L'approche linguistique sera basée principalement sur le travail de terrain et les corpus oraux numérisés. Elle devra permettre une réflexion interdisciplinaire pour une bonne insertion dans le laboratoire, compte tenu des travaux en cours.

Les compétences souhaitées dans le domaine de la recherche sont :
1. La capacité de travail en équipe.
2. Une expérience dans le développement d'un projet de recherche.
3. Une activité scientifique reconnue par des publications dans des revues avec comité de lecture.
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur le portail « Galaxie »
(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html).
Contact: patrice.brasseur@univ-avignon.fr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου