20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Προσεχείς δραστηριότητες του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας (Νοέμβριος 2011-Μάρτιος 2012)

25 - 28 mars 2012 (CICG, Genève (Suisse))
6e Conférence francophone sur le VIH/SIDA
16 - 20 janvier 2012 (Niamey - Niger)
Forum international francophone "Jeunesse et emplois verts"
9 décembre 2011 (Siège de l’OIF, Paris - France)
Remise du Prix des cinq continents de la Francophonie 2011
7 décembre 2011 (Bruxelles - Belgique)
Célébration du 40e anniversaire de la Fédération de Wallonie Bruxelles
1er- 2 décembre 2011 (Paris - France)
27e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie
1er décembre 2011 (Centre de Conférences Ministérielles (MAE))
50e anniversaire de l’Agence universitaire de la Francophonie
30 novembre 2011 (Paris - France)
82esession du Conseil permanent de la Francophonie
29 novembre - 1er décembre 2011 (Busan - Corée)
4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide
21 - 23 novembre 2011 (Ouagadougou - Burkina Faso)
Atelier sur la mise en œuvre du droit de l’Environnement en Afrique francophone
17 - 18 novembre 2011 (Musée du quai Branly, Paris - France)
Colloque : "Quels regards scientifiques sur l’Afrique depuis les indépendances ?"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου