20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Διεθνές συνέδριο: "Innovations didactiques en français langue étrangère", IFA, Αθήνα 18-20 Οκτωβρίου 2012

Colloque international IDFLE

Innovations didactiques en français langue étrangère
18-19-20 octobre 2012 à l’Institut Français d’Athènes,
31, rue Sina, 10680 Athènes

Organisé par la Cellule de Recherche en Linguistique (CRL)Comité d’organisation :
Claire Martinot, Université Paris Descartes, UMR 7114, Modyco
Hélène Mitsika, Institut Français d’Athènes


Appel à contribution

Problématique

L’enseignement et l’apprentissage/acquisition du français langue étrangère ont été, à partir des années 70, un terrain d’application extrêmement fécond pour les théories sur le fonctionnement des langues, pour l’investigation des processus d’apprentissage, des stratégies linguistiques et pragmatiques d’acquisition des apprenants guidés et non guidés, pour la perception de l’altérité, de l’étrangeté de la culture de l’Autre, voire pour la didactique du français langue maternelle.

Quarante ans plus tard, de nouvelles théories sur la langue ont fait leur chemin, de nouveaux moyens de communication ont bouleversé la transmission des connaissances mais peut-être aussi les modes d’apprentissage ; l’esprit humain est de nouveau interrogé avec l’espoir d’y trouver quelques réponses aux difficultés de toutes sortes qu’affrontent toujours et encore les apprenants comme leurs enseignants ; on se détourne de plus en plus de l’hypothèse que l’acquisition d’une langue étrangère est comparable à l’acquisition de la langue maternelle, on prend davantage en compte les spécificités de la langue cible et de la langue maternelle des apprenants mais aussi l’ensemble des paramètres individuels qui caractérisent chaque apprenant : motivation, niveau scolaire, qualité de l’environnement linguistique ; la frontière entre l’acquisition non guidée et l’apprentissage en milieu institutionnel est devenue très poreuse, l’analyse linguistique de grands corpus a révélé des mécanismes textuels très différents d’un genre à l’autre, bref, la situation didactique du FLE n’est plus la même qu’il y a quarante ans.

Thématiques

Ce colloque voudrait réunir des contributions qui apportent à la didactique du FLE de nouvelles pistes :

1) du fait de la prise en compte de nouvelles connaissances sur les processus d’apprentissage,
2) du fait d’un nouveau regard sur les pratiques enseignantes,
3) du fait de la mise au jour des spécificités de la langue orale,
4) du fait des difficultés à améliorer l’écrit, en particulier chez les apprenants avancés qui sont confrontés aux zones complexes de la langue (détermination, système aspectuo-temporel, synthétisation informationnelle, cohérence discursive, règles académiques de rédaction…),
5) du fait d’un renouvellement théorique sur la description du fonctionnement du français, que ce soit dans les domaines incontournables de la phonétique, de la morphologie, de la syntaxe, du lexique ou dans les domaines moins traditionnels comme les textes et les discours, les stratégies de compréhension que l’apprenant peut utiliser lorsque sa langue maternelle est proche du français …

La priorité sera donnée d’une part aux propositions novatrices correspondant aux 5 pistes énoncées ci-dessus et d’autre part aux propositions répondant à un problème didactique fréquent chez les enseignants de français langue étrangère.

Comité scientifique

Monique Burston, Université de Chypre
Jean-Louis Chiss, Université de la Sorbonne Nouvelle
Jean-Marc Dewaele, Université de Londres
Danièle Flament-Boistrancourt, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Sonia Gerolimich, Université d’Udine
Heather Hilton, Université Paris 8
Amr H. Ibrahim, Université de Franche-Comté & Université Paris-Sorbonne
Danielle Leeman, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Brigitte Marin, Université Paris Est Créteil - IUFM
Catherine Mavromara-Lazaridou, Université Démocrite de Thrace
Michel Pierrard, Vrije Universiteit Brussel (Université Libre de Bruxelles néerlandophone)
Argyro Proscolli, Université d’Athènes
Clara Romero, Université Paris Descartes
Valérie Spaeth, Université de Franche-Comté
Georges-Daniel Véronique, Université de Provence
Marzena Watorek, Université Paris 8

Modalités de soumission et informations matérielles

Les propositions de communication sont à adresser au format .doc ou .docx à Claire Martinot et à Hélène Mitsika à l’adresse suivante : colloqueidfle@gmail.com, pour le 15 décembre 2011. Le fichier de la proposition doit impérativement être accompagné d’un deuxième fichier comportant les coordonnées complètes et actualisées de l’auteur (Statut professionnel / Institution de rattachement / Adresse postale personnelle / Téléphone personnel / Adresse électronique / Éventuelle page web).

Chaque proposition comportera environ 400 mots (bibliographie non comprise), elle sera évaluée de façon anonyme par deux évaluateurs du comité scientifique.

La réponse des organisatrices sera envoyée entre le 30 janvier et le 7 février 2012.

Les communications se feront toutes en séance plénière et en français. La durée de chaque communication sera indiquée dans le programme définitif, elle n’excèdera pas 45 minutes. [Page du colloque : http://L9.fr/6mV ]

Droits d’inscription :

Préinscription jusqu’au 30 juin 2012 :
60 euros – Tarif étudiant moins de 30 ans : 15 euros

A partir du 1er juillet 2012:
80 euros – Tarif étudiant moins de 30 ans : 20 euros.

Les membres de la CRL et les enseignants de l’Institut Français d’Athènes sont dispensés des droits d’inscription.

Virement à effectuer sur le compte de la Cellule de Recherche en Linguistique :
IBAN : FR23 2004 1000 0127 4847 3B02 035
BIC : PSSTFRPPPA

Ce colloque international est le sixième colloque organisé par la Cellule de Recherche en Linguistique (Association savante à but non lucratif & Éditeur - 1, Boulevard de Strasbourg F-75010 Paris, http://L9.fr/65p )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου