20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Programme "Comprendre le Canada"

Par l'intermédiaire du Programme "Comprendre le Canada", le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international favorise une plus grande connaissance et compréhension du Canada, de ses valeurs et de sa culture auprès des universitaires et autres groupes influents à l'étranger. Le programme offre un ensemble de subventions visant à aider les organisations et universitaires étrangers soit à développer et offrir des cours portant sur le Canada; soit à entreprendre des recherches dans leur propre discipline et s'intéressant à un ou plusieurs aspects des réalités canadiennes et menant à des publications dans la presse savante canadienne et internationale.

Subventions pour les individus: 
En ce qui a trait aux programmes conçus pour les individus, les subventions ont pour objet d'aider des universitaires et des étudiants au doctorat à entreprendre des études sur le Canada, en contribuant à défrayer leurs coûts de transport par avion jusqu'au Canada, en leur versant une indemnité forfaitaire hebdomadaire ou mensuelle pour la durée de leur séjour et, dans certains cas, en incluant une allocation pour leurs frais de recherche dans leur pays et/ou au Canada.

Subventions pour les organisations: 
Les programmes conçus pour les organisations visent à soutenir les organismes étrangers dans leurs efforts de promotion et de développement d'études sur le Canada (notamment à travers des séminaires, des conférences, ateliers et tables rondes), d'aider les établissements d'enseignement supérieur et organismes spécialisés à créer des programmes d'études canadiennes, d'augmenter leur collection de livres canadiens afin de favoriser l'enseignement et la recherche sur le Canada, de participer à des travaux de recherche et à des publications sur le Canada et d'encourager les maisons d'édition étrangère à publier des ouvrages savants sur le Canada dans leur langue nationale.

Dates limites à venir:


24 novembre 2011:
N.b. veuillez consulter le calendrier ci-joint car certains pays ont des dates limites différentes: http://www.iccs-ciec.ca/feptable_en.php
Bourses de complément de spécialisation (BCS): http://www.iccs-ciec.ca/bourses-complement-specialisation.php
Bourses de recherche en études canadiennes (BREC): http://www.iccs-ciec.ca/bourses-recherche.php
Bourses de recherche en doctorat (BRD): http://www.iccs-ciec.ca/bourses-recherche-doctorat.php
Réseaux internationaux de recherche (PARRI): http://www.iccs-ciec.ca/reseaux-internationaux-recherche.php
Bourses Canada-Europe: http://www.iccs-ciec.ca/bourses-canada-europe.php

1er décembre 2011:

Programme de conféérences sur le Canada: http://www.international.gc.ca/studies-etudes/grantconf-subconf.aspx?lang=fr&view=d

1er février 2012:
Programme d'appui à la mobilité étudiante: http://www.international.gc.ca/studies-etudes/mobility-mobilite.aspx?lang=fr&view=d

Les demandes doivent être présentées à la mission canadienne locale tel que indiqué dans la demande.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου