20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας για την κινητικότητα φοιτητών και νέων επαγγελµατιών : ∆εύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων


Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας για την κινητικότητα φοιτητών και νέων επαγγελµατιών 
∆εύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 


Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας στηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και νέων επαγγελµατιών σε 16 µεσογειακές χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρο, Κροατία, Αίγυπτο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανο, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τυνησία και Τουρκία. 

Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας (MOY) έχει ως στόχο να: 
• διευκολύνει την κινητικότητα φοιτητών και νέων επαγγελµατιών στο µεσογειακό χώρο µέσω ενός προγράµµατος υποτροφιών κινητικότητας και απλοποιηµένων διαδικασιών για την απόκτηση βίζας, 

• ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των συνεργαζόµενων χωρών στο MOY για να εργαστεί για την οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη και ιδιαίτερα των χωρών του νοτίου µέρους της Μεσογείου, στηρίζοντας προγράµµατα σπουδών που εναρµονίζονται µε τις προτεραιότητες της ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας, 

• προωθήσει µια αρχική επαγγελµατική εµπειρία στο εξωτερικό µε τη δηµιουργία ενός οργανωµένου συστήµατος εύρεσης πρακτικής άσκησης και εργασίας. 

Τα υποψήφια προγράµµατα σπουδών για την απόκτηση του σήµατος MOY πρέπει να καλύπτουν 13 γνωστικά αντικείµενα µεσογειακού ενδιαφέροντος που εντάσσονται στις προτεραιότητες της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 

Οι επιλέξιµοι φοιτητές για µια υποτροφία MOY επιλέγονται από Ιδρύµατα των οποίων τα προγράµµατα σπουδών έχουν προηγουµένως αποκτήσει το σήµα MOY. Η υποψηφιότητά τους υποβάλλεται σε µια Επιτροπή Ειδικών. Οι επιλεγµένοι υποψήφιοι επωφελούνται: 

• από υποτροφίες που προορίζονται για τη χρηµατοδότηση ενός ή δύο εξαµήνων κινητικότητας που ανέρχεται στα 1.000 ευρώ ανά µήνα για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα και στα 1.500 ευρώ για τις διδακτορικές διατριβές, ποσά που διαµορφώνονται ανάλογα µε το κόστος ζωής στις χώρες υποδοχής 

• από µέτρα διευκόλυνσης που αποφασίζονται από τις συµµετέχουσες χώρες σχετικά µε την είσοδο, την παραµονή και την εξάσκηση µια πρώτης επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

• από επαγγελµατική αναδοχή, 

• από πρόσβαση σε ένα οργανωµένο σύστηµα εύρεσης πρακτικής άσκησης και θέσεων εργασίας. 

Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας για να πληροφορήσει καλύτερα τους φοιτητές σχετικά µε τα διαφορετικά προγράµµατα κινητικότητας που υπάρχουν στο µεσογειακό χώρο, έχει δηµιουργήσει ένα Κέντρο Πληροφόρησης για τα µεσογειακά προγράµµατα κινητικότητας: 
http://www.mediterraneanofficeforyouth.org/fr/catalogue-des-formations 

Όλες οι λεπτοµέρειες της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (λίστα τοµέων εκπαίδευσης µεσογειακού ενδιαφέροντος, λίστα εθνικών αρµόδιων φορέων...) και το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων για τα Ιδρύµατα για υποβολή υποψηφιότητας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα: www.officemediterraneendelajeunesse.org 

Χρονοδιάγραµµα 

15 Οκτωβρίου 2011 
∆ηµοσίευση της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
31 Ιανουαρίου 2012 
Καταλυτική ηµεροµηνία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τον χαρακτηρισµό MOY των προγραµµάτων σπουδών 
Φεβρουάριος 2012 
Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων 
Μάρτιος 2012 
∆ηµοσίευση των προγραµµάτων σπουδών που απέκτησαν το σήµα MOY 
Απρίλιος 2012 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους υποτρόφους στα Ιδρύµατα 
Ιούνιος 2012 
Επιλογή υποψηφίων υποτρόφων και δηµοσίευση της λίστας των επιλεχθέντων. 
Σεπτέµβριος 2012 
Έναρξη ακαδηµαϊκού έτους για τους επιλεχθέντες υποτρόφους του MOY 

Αποτελέσµατα από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

• Περίπου 100 Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• 41 κοινά προγράµµατα σπουδών µε σήµα MOY το 2010 
• 107 επιλεγµένοι φοιτητές από τους οποίους 93 σε πρόγραµµα µεταπτυχιακού επιπέδου και 14 σε πρόγραµµα διδακτορικού επιπέδου 
• 172 εξάµηνες υποτροφίες 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου