20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Actions pour le français
 http://www.amopa.fi/
Principaux points du projet

La situation de la langue française en Europe et dans le reste du monde nécessite une action. Après une collecte de documents, organisée par l'AMOPA et la FIPF, des réunions ont eu lieu à Paris, à Oslo, à Nancy et à Aix-les-Bains. Un comité dirigé par Rolf Tobiassen de Norvège, présente ici des propositions d'argumentaire et d'initiatives en faveur du français.

Sur ce site, vous trouverez également, des documents et conseils pour les élèves et pour les conseillers en orientation, les proviseurs, les parents, pour les associations de professeurs de français , avec des renvois à différentes organisations et des traités, accords, conventions et textes officiels.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου