20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Διεθνές συνέδριο: « VOYAGE(S)» XE COLLOQUE INTERNATIONAL D’ÉTUDES FRANCOPHONES - TIMIŞOARA (ROUMANIE), CIEFT - LES 15- 16 MARS 2013

« VOYAGE(S)» XE COLLOQUE INTERNATIONAL D’ÉTUDES FRANCOPHONES - TIMIŞOARA (ROUMANIE), CIEFT - LES 15-16 MARS 2013
Date limite : 15 septembre 2012

Au mois de mars prochain, nous fêterons l’édition anniversaire, la dixième, du Colloque de la francophonie à Timişoara. Notre colloque, dont la marraine est Madame Eugenia Arjoca-Ieremia, sa présidente d’honneur en même temps, propose de s’interroger, à partir d’un croisement d’approches scientifiques et méthodologiques, sur la dynamique de la transmission culturelle, littéraire et linguistique dans la francophonie en contexte plurilingue postmoderne. Le thème que nous proposons pour cette édition sera: « Voyage(s) »

Organisateurs
Chaire de Français du Département des Langues et Littératures Modernes, Centre d’Études Francophones, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie de l’Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie

Argumentaire
On a longtemps vu traiter le voyage dans une perspective strictement géographique et territoriale ou, dans le meilleur des cas, comme aventure de l’esprit, accompagnée d’enrichissement de connaissances.
Le colloque de Timisoara souhaite mettre en lumière les réseaux humains, l’autoscopie, les démarches scripturales et psychologiques, les configurations / les métaphores de la route (de la chaussée, du chemin, de la voie, du sentier) et les connexions conceptuelles qui expliquent la métamorphose du voyage en une transversalité aussi intérieure qu’extérieure qui permette un abord au moins interdisciplinaire, sinon transculturel. Le sens de cette transformation est que voyager chez les romantiques n’est pas la même chose que chez les postmodernes, tout comme le voyage du mot / de la parole en sémantique n’équivaut pas toujours à la circulation des vocables d’une langue à l’autre.
Le colloque va réunir, espérons-le, des spécialistes du thème du « voyage », ainsi que d´autres experts des domaines de la littérature et de la culture qui jusqu´ici se sont moins penchés sur ce sujet.
La problématique de cette réunion continue en quelque sorte le thème généreux de l’édition 2012 du colloque, « Passeurs de mots », qui a ébauché des figurations possibles du voyageur, du guide, du messager, de l’éclaireur, du médiateur, du traducteur, etc. illustrés par des lectures d’œuvres représentatives du vaste corpus littéraire d’expression française ou dans des recherches lexicographiques ou terminologiques.
Nous envisageons le voyage dans une lecture plurielle et polygonale, invitée à être faite de manière non-exclusive :
 • Comme aventure dans des itinéraires touristiques de plaisir, dans des espaces climatiques et géographiques délimités ;
 • Comme aventure de l’esprit ;
 • Comme le dernier voyage / le trépas au-delà ;
 • Comme aventure picaresque ;
 • Comme chemin vers les tréfonds de l’âme, auto-interrogation et autoscopie ;
 • Comme eau coulante, fleuve, rivière, source ;
 • Comme occasion de connaître l’autre : aimer l’autre par le voyage intérieur vers lui ;
 • Comme nomadisme, déplacements, altérité dans le corpus littéraire francophone ;
 • Comme devenir du personnage (démarche scripturale) ;
 • Comme devenir de l’homme (démarche psychologique) ;
 • Comme déterritorialisation, immigration et identités ;
 • Configurations / métaphores de la route, du chemin, de la voie, du sentier, du fleuve, de l’embouchure des eaux coulantes et dormantes ;
 • Comme acquisitions de connaissances (entrée didactique) : la démarche pédagogique que l’enseignant propose à l’apprenti.
Une attention particulière sera accordée aux typologies des formes de voyages :
 • Voyage intérieur vs. extérieur ;
 • Voyage des paroles et des écritures / des gens / des choses, des marchandises ;
 • Voyage dans ce monde et / ou vers l’au-delà.
 • Une carte anthropologique du voyage ne sera pas complète sans les « institutions » du voyage (en particulier la réception du livre, la traduction, la communication, la confession, etc.) et les moyens du voyage.

Concrètement, le programme du colloque proposera, après les conférences plénières d’ouverture, d´aborder
la dimension culturelle du voyage dans des sections divisées en plusieurs sous-parties, en adoptant des
perspectives diverses axées sur la transdisciplinarité.
 • Littératures
 • Linguistique
 • Didactique du FLE/FOS /FOU
 • Traductologie
 • Communication
 Orateurs invités confirmés :
• Mohamed Daoud, CRASC Oran, Algérie
• Trond Kruke Salberg, Université d’Oslo, Norvège

D’autres conférenciers seront ajoutés à cette liste dans les prochaines semaines.

Présidente d’honneur du colloque
Mme Eugenia Arjoca-Ieremia, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timisoara

Comité scientifique
Eugenia Arjoca-Ieremia, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Brigitte Bercoff Denker, Maître de conférences, Université de Bourgogne, France
Mohamed Daoud, Professeur des universités, CRASC Oran, Algérie
Snežana Gudurić, Professeur des universités, Université de Novi Sad, Présidente ALAS, Serbie
Emilie Hilgert, Maître de conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne, France
Elena Ghiţă, Maître de conférences, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Mircea Morariu, Professeur des universités, Université d’Oradea, Roumanie
Floarea Mateoc, Maître de conférences, Université d’Oradea, Roumanie
Anda Radulescu, Professeur des universités, Université de Craiova, Roumanie
Trond Kruke Salberg, Professeur des universités, Université d’Oslo, Norvège
Maria Tenchea, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Estelle Variot, Maître de conférences, Université Aix-Marseille, France
Raïa Zaïmova, Professeur des universités, Université « Saint Clément d’Ohrid » de Sophia, Bulgarie
Présidente du colloque
Ramona Malita, Université de l’Ouest de Timişoara

Comité d'Organisation
Andreea Gheorghiu, Ramona Malita, Mariana Pitar, Ioana Marcu, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de
Timişoara.

Secrétaire du colloque
Dana Ungureanu

Modalités
Il y a deux façons de faire des propositions sur un thème ou sur une section dans le colloque:
1. Proposer une communication individuelle.
2. Proposer une session complète (3-4 participants) qui consiste à choisir un axe d’étude proposé dans
l’argument du colloque et d’y insérer 3-4 titres touchant à la même problématique. Veuillez indiquer le titre de
votre session complète entre parenthèses.

Calendrier
– 15 septembre 2012 : envoi des propositions de titres de communication et des résumés, ainsi que du
formulaire d’inscription (fiche personnelle).
– 1er octobre 2012 : notification d’acceptation.

Bulletin d’inscription
à renvoyer par courriel à gheorghiu.andreea@gmail.com (pour les propositions concernant la didactique, la communication et la traductologie) malita_ramona@yahoo.fr (pour les propositions concernant la littérature)
pitarmariana@yahoo.fr (pour les propositions concernant la linguistique) avant le 15 septembre 2012
Nom:
Prénom:
Intitulé de la communication:
Section du colloque :
Affiliation:
Statut (professeur, chercheur, doctorant, etc.) :
E-mail:
Adresse professionnelle:
Vidéoprojecteur pour la présentation de la communication en diapos : Oui ou non
Résumé en français (200 - 250 mots)
Notice bio-bibliographique (10 lignes)

Frais d’inscription au colloque :
50 euros (payables en RON pour les participants de Roumanie). Les frais d’inscription comprennent la
participation au Colloque, la documentation, les pauses-café, deux déjeuners, ainsi que la publication des
actes du Colloque.

À noter
Le temps prévu pour chaque communication est de 20 minutes, suivie d’une discussion de 10 minutes.
Les communications seront publiées sous réserve d’acceptation par le comité scientifique.
La langue de travail du Colloque est le français.
Les renseignements complémentaires sont accessibles sur le site du Colloque et dans la deuxième et la
troisième circulaires du colloque.
http://www.litere.uvt.ro/publicatii/CIEFT/index.htm
Pour toute question sur le Colloque, merci de contacter Mme Dana Ungureanu
danamariaungureanu@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου