20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Appel à contributions - Révolution scientifique, révolution juridique : vers une fondamentalisation du droit de l’environnement ?

Date limite : 1er septembre 2012

L’association des jeunes chercheurs du réseau Droit sciences et techniques, avec l’appui du Centre d’études et de recherche de droit international et européen (UMR 7318 CNRS, Université Aix-Marseille III) organisera sa troisième journée d’études le 25 janvier 2013 sur le thème des révolutions scientifiques et juridiques et de la fondamentalisation du droit de l’environnement. Le droit, et plus particulièrement le droit de l’environnement, est confronté au « coup d’État permanent de la découverte scientifique ». Se contente-t-il pour autant d’une attitude passive, en s’adaptant tant bien que mal ? Ou, au contraire, ne participe-il pas activement au processus en modifiant structurellement son ordonnancement et en proposant des outils influant sur ces découvertes ?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου