20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Το Διάταγμα της Γαλλικής Δημοκρατίας με το οποίο θεσμοθετήθηκε η ΑΟΖ της Γαλλίας στη Μεσόγειο.

Το κείμενο του γαλλικού διατάγματος:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026483528&dateTexte&categorieLien=id


Το κείμενο παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τον Έλληνα νομοθέτη.

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): 
Η ΑΟΖ μιας χώρας εκτείνεται στα 200 ναυτικά μίλια (370 χλμ) από την ακτογραμμή της. Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι ΑΟΖ δύο ή περισσοτέρων χωρών αλληλοεφάπτονται, όταν δηλαδή οι ακτογραμμές των εν λόγω χωρών απέχουν λιγότερο από 400 ναυτικά μίλια (740 χλμ). Στην περίπτωση που οι ΑΟΖ αλληλοεφάπτονται, έγκειται στις χώρες που τις διεκδικούν να ορίσουν από κοινού θαλάσσια σύνορα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου