20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

APPEL À COMMUNICATIONS Colloque international en langues, cultures et apprentissages La transgression : de l’émancipation à la progression Angers, du 30 septembre au 2 octobre 2013

APPEL À COMMUNICATIONS

Colloque international en langues, cultures et apprentissages
La transgression : de l’émancipation à la progression
Angers, du 30 septembre au 2 octobre 2013

Date limite: 15 mai 2013


Les propositions de communication (20 minutes) ou d’atelier de mise en situation (30 minutes) devront nous parvenir au plus tard, le 15 mai 2013, sous la forme d’un résumé de 400 à 500 mots environ (mots clés et références inclus), accompagné de l’affiliation et des coordonnées complètes de l’auteur. L’auteur précisera si la proposition relève d’une communication ou d’un atelier et dans quel axe elle s’inscrit.

Elles sont à adresser sous forme électronique à l’adresse suivante : colloque.transgression@uco.fr

Lire l'argumentaire: http://recherche.uco.fr/medias/fichier/argumentaire-colloque_1361175515939.pdf

Calendrier
15 mai 2013 : Date limite pour envoyer les propositions
24 mai 2013 : Notification d’acceptation
24 juin 2013 : Date limite d’inscription au colloque
Fin juin 2013 : Envoi du préprogramme

Informations pratiques
Les tarifs comprennent l’inscription au colloque et le cocktail dinatoire.
Prise en charge par un laboratoire de recherche : 85 euros
Individuel : 55 euros
Etudiants hors UCO : 15 euros
Des renseignements complémentaires (possibilités d’hébergement, repas, autres…) seront communiqués ultérieurement.

Conférenciers
Axe 1 : Berthille PALLAUD, Université Aix-Marseille (Chercheuse au CNRS).
Axe 2 : Marie BERCHOUD, Université de Bourgogne (Professeur).
Axe 3 : Martine PRETCEILLE, Université Paris 8 (Professeur émérite).
Grand témoin : Bertrand BERGIER, Université Catholique de l’Ouest à Angers (Professeur).

Comité scientifique
Béatrice Bouvier-Laffitte, UCO Angers
Benoit Carteron, UCO Angers
Marie-Noëlle Cocton, UCO Angers
Fred Dervin, Université d’Helsinki
Hélène Favreau, UCO Angers
André Giordan, Université de Genève
Françoise Le Lièvre, UCO Angers
Yves Loiseau, UCO Angers
Philippe Meirieu, Université Lumière-Lyon 2
Anne Pauzet, UCO Angers
Béatrice Pothier, UCO Angers
Amélie Puzenat, UCO Angers
Sophie Roch-Veiras, UCO Angers
Dominique Ulma, Université d’Angers
Albin Wagener, UCO Angers

Comité d’organisation
Marie-Noëlle COCTON
Hélène FAVREAU           
Sophie ROCH-VEIRAS               

Pour tout renseignement, merci d’écrire à cette adresse : colloque.transgression@uco.fr

Site: http://recherche.uco.fr/actualites/la-transgression-de-l-emancipation-a-la-progression--24808.kjsp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου