20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Πρόγραµµα υποτροφιών VRIκα ! Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014

Το πρόγραµµα υποτροφιών VRIκα! απευθύνεται σε έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυµούν να συνεχίσουν µε µεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2, Μάστερ εξειδίκευσης, Msc ή MBA) στη Γαλλία.

∆ιάφοροι τύποι υποτροφιών προσφέρονται :
  • αφενός, η Γαλλική Πρεσβεία θα απονείµει υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για προγράµµατα σπουδών επιπέδου Μάστερ 2, σε όλα τα επιστηµονικά πεδία. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 31 Μαΐου 2013
  • αφετέρου, οι υποτροφίες για προγράµµατα σπουδών που αφορούν συγκεκριµένους τοµείς ή/και συγκεκριµένα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης χορηγούνται από κοινού µε τους εταίρους της Γαλλικής Πρεσβείας. Οι υποτροφίες µπορούν, κατά περίπτωση, να περιλαµβάνουν ή όχι µηνιαία επιχορήγηση.

Εταίροι - Χoρηγoί 2013:
  • EAC (Écoles d’art et de culture,
  • Communication, Management, Luxe)
  • EDHEC Business School
  • TELECOM Sud-Paris
  • INRIA (Mathématiques, Informatique, Numérique)
  • Ιδρυµα Στασινόπουλος (∆ηµόσιο δίκαιο) 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποτροφίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράµµατος VRIκα! παρέχουν την ιδιότητα του υποτρόφου της γαλλικής κυβέρνησης και τα δικαιώµατα που προβλέπονται για τους δικαιούχους.

Πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα:
http://ifa.gr/index.php/fr/etudes-en-france/bourses-vrika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου