20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Εκδήλωση: « Μεταφυσική και φυσική στον Descartes » ∆ευτέρα 15 Απριλίου 2013, 18.30 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Συζήτηση µε θέµα « Μεταφυσική και φυσική στον Descartes »

∆ευτέρα 15 Απριλίου 2013, 18.30’
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Auditorium Theo Angelopoulos

Με  αφορµή  την  έκδοση  στα  ελληνικά  του  βιβλίου  Οι αρχές  της  φιλοσοφίας  Ι  &  ΙΙ  του  René  Descartes,  οι εκδόσεις  ΕΚΚΡΕΜΕΣ  και  το  Γαλλικό  Ινστιτούτο  Ελλάδος αφιερώνουν  µια  βραδιά  στο  έργο  του.  Πανεπιστηµιακοί από   την   Ελλάδα   και   την   Γαλλία   θα   προσεγγίσουν
διαφορετικές  πλευρές  τις  καρτεσιανής  σκέψης,  και  πιο συγκεκριµένα    τις    σχέσεις    µεταξύ    φυσικής     και µεταφυσικής.

Οµιλητές :
  • Denis Kambouchner, καθηγητής, Πανεπιστήµιο Paris 4 
  • ∆ιονύσιος Αναπολιτάνος, οµότιµος καθηγητής,
  • Πανεπιστήµιο Αθηνών
  • Στέλιος Βιρβιδάκης, καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών
  • Βασιλική Γρηγοροπούλου, επιµελήτρια του βιβλίου
  • Άρης  Στυλιανός,  επίκουρος  καθηγητής,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
  • Στάθης Ψύλλος, καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ελεύθερη είσοδος – ταυτόχρονη µετάφραση 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου