20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

16 ème Assemblée générale de l’Agence universitaire de la Francophonie (7-10 mai 2013)

 
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) tiendra sa prochaine Assemblée générale du 7 au 10 mai 2013 à São Paulo (Brésil), dans les locaux du Mémorial d'Amérique latine.
 
Organisée tous les quatre ans, l’assemblée générale est l’organe suprême de l’AUF. Elle réunit tous les établissements membres de l’AUF pour définir la politique générale et les grandes orientations de l’AUF. Elle a également pour rôle d’approuver le rapport d’activité de la période écoulée, élire un président et renouveler la composition de ses instances de gouvernance. Les membres titulaires y disposent d’une voix délibérative, et les membres associés d’une voix consultative.
 
Avec plus de 640 inscriptions, la 16e assemblée générale de l'AUF – moment de débats, de réflexions et aussi de convivialité – vient d’atteindre un record inégalé dans l'histoire des assemblées de l'Agence.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου