20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

9es Journées scientifiques LTT (AUF), Paris les 15 et 16 septembre 2011

9es Journées scientifiques LTT
La notion d’unité en sciences du langage : aspects lexicologiques, terminologiques et traductologiques
15 et 16 septembre 2011, Villetaneuse (Paris 13)

Le réseau Lexicologie, terminologie, traduction (LTT) organise ses Neuvièmes Journées scientifiques, qui se tiendront à Villetaneuse (Paris 13) les 15 et 16 septembre 2011.
Ces Journées seront organisées dans les locaux de l’Université Paris 13 en collaboration avec le Laboratoire Lexiques, Dictionnaires, Informatique (LDI). Elles porteront sur la problématique de l’unité dans différents domaines des sciences du langage, en lexicologie, en terminologie et en traductologie et seront précédées, les 13 et 14 septembre, des Journées de formation.

Formulaire de proposition de communication (date limite : 31 mars 2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου