20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

AUF : Lancement du 20e appel à projets du Fonds francophone des inforoutes

Πανεπιστημιακή Ένωση της Γαλλοφωνίας (AUF)
 
Προθεσμία: 16 Μαρτίου 2012
 
Les soumissions de projets pour le Fonds francophone des inforoutes dont la mission est de favoriser l’appropriation et l’usage des technologies dans les pays du Sud et d’Europe centrale et orientale peuvent être déposées jusqu’au 16 mars 2012.

Ayant pour objet la production multilatérale de contenus et/ou d’applications numériques francophones, les projets soumis au Fonds des inforoutes doivent impérativement s’inscrire dans l’un des domaines suivants :
• promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ;
• promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme ;
• appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche ;
• développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité.

Conformément à la Déclaration du Sommet de Québec et à sa résolution sur la promotion de la langue française, le Fonds francophone des inforoutes accordera une place importante aux projets qui favorisent l’accessibilité et la visibilité des ressources numériques valorisant la langue française et son rayonnement.

Les projets portés par ou au bénéfice des femmes et/ou des jeunes sont encouragés et recevront une attention particulière.

Le choix des projets qui recevront une subvention à l'issue de ce 20e appel interviendra au cours de la troisième semaine du mois de juillet 2012.

Pour améliorer la présence du français dans l’univers numérique et répondre aux besoins des pays en développement, l’Organisation internationale de la Francophonie soutient la production de contenus et d’applications numériques au moyen du Fonds francophone des inforoutes. Ce Fonds a pour mission de promouvoir les TIC dans les pays du Sud et d’Europe centrale et orientale en finançant, à la suite d’appels à projets, des initiatives multilatérales de production de contenus et applications francophones s’inscrivant dans les grandes orientations de la Francophonie.

Le Fonds francophone des inforoutes a financé 220 projets sur les 1839 reçus depuis 1998 avec une moyenne de subvention des projets d'environ 80 000 euros.


Documents à télécharger


Guide du proposant 2011/2012 - 20e appel à projets (format pdf, 403 Ko)
Ce document présente les informations relatives à la mission et aux objectifs du Fonds des inforoutes ainsi que les conditions d'éligibilité et de sélection du 20e appel à projets
Guide de présentation du dossier de candidature 2011/2012 (format pdf, 384 Ko)
Version pdf du dossier de candidature
Guide de présentation du dossier de candidature 2011/2012 (format odt, 65 Ko)
Version odt du dossier de candidature (fichier au format Writer/Texte de la suite bureautique libre Open office)
Guide de présentation du dossier de candidature 2011/2012 (format doc, 502 Ko)
Version Word du dossier de candidature

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου