20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος της Γαλλοφωνίας στην Κινσάσα.


Après Kinshasa, Dakar en 2014
  Le XIVe Sommet de la Francophonie s’est déroulé à Kinshasa (République démocratique du Congo) les 13 et 14 octobre. Pour cette première Conférence des chefs d’État et de gouvernement francophones en Afrique centrale, le thème retenu était : « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale ».


A l’issue de leurs travaux, la Déclaration de Kinshasa et cinq résolutions ont été adoptées :
- Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l’espace francophone
- Résolution sur la situation au Mali
- Résolution sur la situation en République démocratique du Congo
- Résolution sur la bonne gouvernance dans les industries extractive et forestière
- Résolution sur le renforcement de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée

L’Organisation internationale de la Francophonie compte désormais 77 États et gouvernements : le Qatar adhère à l’OIF en tant que membre associé et l’Uruguay en tant qu’observateur, devenant ainsi le premier pays d’Amérique du Sud à entrer dans la famille francophone ; tandis que l’Arménie, membre associé depuis 2008, devient membre de plein droit.

Enfin, l’organisation du prochain Sommet a été confiée au Sénégal. Dakar accueillera donc le XVe Sommet de la Francophonie en 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου