20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Création d’une académie francophone des savoirs


L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’université de Cergy-Pontoise (UCP - membre de l’AUF depuis 1996) inaugurent le 14 novembre 2012 l’Académie Francophone des Savoirs et le premier campus numérique francophone partenaire en Europe occidentale.
académie
Nés d’un souhait commun de développer des actions en faveur de la francophonie universitaire en région parisienne, cette académie et ce campus ouvriront leurs portes à Gennevilliers (92), sur l'un des sites de l’UCP.
Espace de formation, d’accès à l’information et à la documentation scientifique et technique, de production et d’accès à des ressources logicielles et pédagogiques, d’appropriation des technologies de l'information et de la communication pour l’enseignement (TIC et TICE), l’Académie Francophone des Savoirs sera un lieu d’accueil pour les étudiants, enseignants, chercheurs et acteurs institutionnels francophones et d’organisation d’activités scientifiques.
Le Campus numérique francophone servira de support à nombre de ces activités et permettra, pour sa part, de rendre visible la francophonie universitaire en région parisienne, grâce à une infrastructure adaptée et performante, en étroit partenariat avec les établissements membres de la région. Des activités scientifiques francophones de type séminaires, formations, accueil de jeunes universitaires en mobilité, visioconférences et débats, en liaison avec les thématiques et projets soutenus par l’AUF y seront organisées.

Περισσότερες  πληροφορίες: 
http://www.u-cergy.fr/fr/service-communication/espace-presse/communiques-et-dossiers-de-presse-2012/inauguration-de-l-academie-francophone-des-savoirs-et-du-campus-numerique-francophone-partenaire-au-sein-du-site-de-l-universite-a-gennevilliers.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου