20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Concours de la Francophonie 2014

Le Service de coopération éducative de l’Institut français de Grèce a le plaisir d'annoncer le lancement du concours de la Francophonie 2014.

Nous vous proposons de travailler cette année autour du bleu et en particulier de la Méditerranée

Avec nos meilleures salutations francophones,

Hélène STAMATOPOULOU 
Assistante du service de coopération éducative
31, rue Sina – 10680 Athènes

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

CONCOURS DE LA FRANCOPHONIE - GRÈCE 2014


L’Institut Français de Grèce (IFG) et le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Grèce organisent, en partenariat avec les Ambassades francophones en Grèce, un concours ouvert à tous les établissements scolaires (publics et privés) et étudiants grecs.

La remise des prix de ce concours aura lieu dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, fêtée chaque année dans le monde entier autour de la Journée internationale de la francophonie. Cette Semaine se déroulera cette année du 10 au 18 mars 2014.
Nous vous proposons de travailler cette année autour du bleu et en particulier de la méditerranée…
Pour découvrir sujets et modalités de cette année, reportez-vous aux dossiers ci-dessous selon le niveau de vos classes :

Sujet du concours au niveau primaire

Cartes postales de Méditerranée
Consigne
Vous réaliserez votre carte postale pour envoyer un message méditerranéen à un(e) ami(e) imaginaire ou réel(le).
Dessinez, photographiez, fabriquez votre paysage préféré et rédigez votre message : il doit s’agir d’un paysage en relation avec votre environnement naturel et en relation avec la mer méditerranée. Au dos de cette carte, écrivez un message qui indique pourquoi ce paysage vous est précieux et votre vœu le concernant…
 SUJET / FICHE INSCRIPTION


Sujet du concours au niveau collège

La folle Déclaration des droits de la mer
Consigne
En vous inspirant de la Déclaration des droits de l’homme, vous rédigerez « la folle
déclaration des droits de la mer » en utilisant au moins 3 des « dis-moi 10 mots à la folie ».
La production sera collective et comprendra au moins trois des 10 mots :
Ambiancer, a tire-larigot, charivari, s’enlivrer, faribole, hurluberlu(e), ouf, timbré(e), tohu-bohu, zigzig
SUJET / FICHE INSCRIPTIONSujet du concours au niveau lycée et université

Allons enfants de la Méditerranée
Consigne
Vous élaborerez une campagne de sensibilisation à l’attention des enfants de la Méditerranée.
Votre regard sur la méditerranée et vos conseils - développement durable, environnement
humain, cadre de vie…- devront être adaptés au jeune public : 8-12 ans. Ils seront présentés
sous forme d’une fiche A4 recto verso (exemple : les consignes de sécurité dans les avions),
ou d’un support téléchargeable en ligne.
SUJET / FICHE INSCRIPTION

Liste de sources électroniques sur la thématique ¨BLEU¨

Ressources exploitables françaises (en langue française)

Primaire (niveau A1, A2)

 • Fondation Maud Fontenoy
http://www.maudfontenoyfondation.com/fr/
Charte pour sauver l’océan :
http://www.maudfontenoyfondation.com/data/rawdata/chartepoursauverl-ocean_maudfontenoyfondation.pdf
Kits pédagogiques (primaire/collège/lycée) : http://www.maudfontenoyfondation.com/programmes-pedagogiques-scolaires.html

 • « Wetland School » (site de MedWet qui contient des jeux, de matériel pédagogique et des activités, désignés d’une façon spéciale pour sensibiliser et instruire les jeunes autour l’écosystème et plus précisément l’eau)
http://medwet.org/wetland-school/games/role-playing-game/
http://medwet.org/wetland-school/games/small-coastial-wetlands/

Collège (niveau B1, B2)

 • Fondation Maud Fontenoy
http://www.maudfontenoyfondation.com/fr/
Charte pour sauver l’océan :
http://www.maudfontenoyfondation.com/data/rawdata/chartepoursauverl-ocean_maudfontenoyfondation.pdf
Kits pédagogiques (primaire/collège/lycée) : http://www.maudfontenoyfondation.com/programmes-pedagogiques-scolaires.html

 • Magazine & Fondation Goodplanet
http://www.goodplanet.info/

 • Fondation Nicolas Hulot
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/node

 • Ecole Méditerranéenne Itinérante de l'Environnement (EMIE)
http://cap.marseille.free.fr/anciensite/environnement/objet.html
http://cap.marseille.free.fr/anciensite/environnement/images/emi.pdf

 • Associations environnemental - éCohérence
http://ecoherence.org/association-developpement-durableLycée (niveau C1, C2)


 • Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Assises de la mer et du littoral

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CNML180713_AssisesMerlittoral_syntheses_contributions-2.pdf
Grenelle de la Mer
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-Grenelle-de-la-mer-de-2009-a,6309-.html

 • Direction de l’Information Légale et Administrative - vie-publique.fr
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/grenelle-mer/grenelle-mer-vers-renouveau-politique-maritime.html

 • Fondation Maud Fontenoy
http://www.maudfontenoyfondation.com/fr/
Charte pour sauver l’océan :
http://www.maudfontenoyfondation.com/data/rawdata/chartepoursauverl-ocean_maudfontenoyfondation.pdf
Kits pédagogiques (primaire/collège/lycée) : http://www.maudfontenoyfondation.com/programmes-pedagogiques-scolaires.html

 • Le développement durable, pourquoi ?
Outils pédagogiques : http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/page/outils.html

 • Tara Océans
http://oceans.taraexpeditions.org/fr/une-expedition-scientifique-de-2-ans-et-demi-sur-tous-les-oceans-du-monde.php?id_page=1

 • Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (Établissement public de l’Etat)
Les élèves des lycées agricoles vont bénéficier d’un enseignement de pointe sur la bonne gestion de l’eau/ Communiqué de presse/ Lyon, 8 octobre 2013/ Valérie Santini/ Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  http://www.eaurmc.fr/fileadmin/actualites/documents/CP-agence-DRAAF-081013.pdf

 • ECOREM s.a. (bureau d’études et d’ingénierie indépendant et multidisciplinaire spécialisé dans de nombreux domaines de l’environnement)
À l’école de la mer/ Cahier pédagogique (sous forme électronique)/ 2011/ Émilie Bouju, Ion Cepleanu, Jacques Dupuis, Stérenn Jaffrelot, Éric Jourdan, Philippe La Cour, Frédéric Poydenot, Guillaume Tixier/ ΕCOREM
http://ecorem.fr/weec2013/files/_Cahier_-_A_l%5C%27ecole_de_la_mer.pdf

Ressources exploitables grecques (en langue grecque & anglaise)

Collège

 • Matériel de sensibilisation :
Protection des mammifères marins et tortues de mer : http://archipelago.gr/iliko-evesthitopiishs/iliko-evesthitopiisis-gia-thalassia-thilastika-ke-chelones/
Lycée
 • Institut « Archipelagos »
http://archipelago.gr/
http://archipelago.gr/simmetochi/kalokerino-scholio/

 • Matériel de sensibilisation :
Surpêche : http://archipelago.gr/iliko-evesthitopiishs/iliko-evesthitopiisis-gia-aliia/
Protection de la mer : http://archipelago.gr/iliko-evesthitopiishs/iliko-evesthitopiisis-gia-thalassia-prostasia/

Ressources exploitables européennes (en langue française, anglaise & grecque)

Lycée

 • Législation Union européenne
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/index_el.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/index_fr.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_fr.htm

Croissance bleue
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_fr.htm

 • La croissance bleue : des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0494:FIN:FR:PDF

·         Convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28084_fr.htm

· Plan d'action pour la Méditerranée (PAM)

http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001001002

 • ETAT DE L’ENVIRONNEMENT MARIN ET CÔTIER DE LA MÉDITERRANÉE

http://195.97.36.231/publications/SoMMCER_FRE.pdf


 • 12e Conférence FEMIP
Une économie bleue pour la Méditerranée : renforcement de la coopération marine et maritime


 
RESSOURCES DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE OCTAVE MERLIER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου