20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

L’AUF participera à la promotion de l’offre française et francophone des Cours en Ligne Ouverts Massifs (MOOCs) en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

L’AUF accompagnera le Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), pour la promotion de l’offre française et francophone en CLOMs (ou MOOCs (Massive Online Open Courses) - cours en ligne et services associés).

Un échange de compétences qui attirera des étudiants francophones du monde entier sur le portail France Université Numérique (FUN), lancé le 2 octobre par la Ministre Geneviève Fioraso.

Pour relever ces défis et accélérer l'usage des MOOCs dans l’enseignement supérieur, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche français s’engage dans la définition d’un agenda stratégique comprenant 18 actions. La 17ème, conduite avec l'AUF, verra le déploiement d’actions spécifiques à destination de la Francophonie :
  • L’Agence aidera les universités francophones du Sud à produire et à former les enseignants à ces nouvelles pratiques pédagogiques des cours en ligne.
  • L’Agence, qui dispose de 44 campus numériques francophones (CNF ®), tous habitués à organiser les soutenances et examens proposés dans le cadre de formations ouvertes à distance (FOAD), établira les certifications des universités choisies par le Ministère pour déployer leurs cours en ligne.
  • L’Agence lancera début novembre 2013 un appel à projets pour financer des expérimentations dans des universités du Sud. Il permettra d’enrichir l’offre francophone en la matière.
  • En parallèle, l’Agence conçoit un atelier de formation aux cours en lignes ouverts et massifs (comment les produire et les animer) à destination des enseignants-chercheurs du Sud qui souhaiteraient en proposer.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου