20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Πρόσκληση για υποβολή άρθρων : ΣΥΝ-ΘΕΣΕΙΣ (Θεματική : «Γλώσσα, Εκμάθηση, Επικοινωνία»)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον τόμο αρ.5 του Περιοδικού
Γλώσσα, Εκμάθηση, Επικοινωνία
Ο Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί όλους όσοι επιθυμούν να υποβάλουν άρθρα προς δημοσίευση στο περιοδικό Συν-θέσεις (Τεύχος 5ο) να αποστείλουν πρωτότυπες εργασίες-μελέτες που να άπτονται της θεματικής «Γλώσσα, Εκμάθηση, Επικοινωνία».
Εντός της θεματικής και γύρω από αυτήν αναμένεται να αναπτυχθούν προβληματισμοί, να αναδειχτούν σκέψεις, να κατατεθούν μελέτες που αφορούν την εκμάθηση/διδασκαλία των ξένων γλωσσών και ειδικότερα τη σχέση γλώσσας και επικοινωνίας.
Τα άρθρα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική, τη Γαλλική ή την Αγγλική και να συνοδεύονται από περίληψη 300 περίπου λέξεων, καθώς και από 4 λέξεις-κλειδιά σε κάποια άλλη από τις δύο γλώσσες του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού.
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή ορίζεται η 31η Μαΐου 2012.
Το περιοδικό θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο 2012.
Υπεύθυνοι:
Βασιλική Κέλλα  kikikella@yahoo.com
Olivier Delhaye delhaye@otenet.gr

 

APPEL À CONTRIBUTION

Appel à contribution pour le No 5 de la revue Syn-Thèses  du Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessalonique.
La Section de Linguistique et de Didactique des Langues du Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessaloniki invite les personnes souhaitant proposer un article en vue de sa publication dans le numéro 5 de la revue Syn-thèses, à envoyer une contribution originale sur le thème « Langage, Apprentissage, Communication ».
Au sein et autour de cette thématique, les auteurs pourront proposer le développement de problématiques, l’exposé d’idées, les résultats d’études qui concernent l’enseignement/apprentissage des langues et plus particulièrement les rapports entre langage et communication.
Les articles soumis doivent être rédigés en grec, en français ou en anglais. Ils seront accompagnés d’un résumé d’environ 300 mots et de 4 mots-clés exprimés dans une  des deux autres langues de la revue.
Les articles seront évalués par un comité scientifique.
Des instructions à propos de la procédure de soumission et des normes de mise en page peuvent être consultées en ligne à l’adresse : http://syntheses.frl.auth.gr
Date limite de soumission des articles : le 31 mai 2012.
La revue sera publiée en décembre 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου