20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

OUVERTURE DU SITE WEB DU MASTER INTERNATIONAL SEMI- DISTANCIEL "FRANCOPHONIE, PLURILINGUISME, MEDIATION INTERCULTURELLE"

OUVERTURE DU SITE WEB DU MASTER INTERNATIONAL SEMI-
DISTANCIEL "FRANCOPHONIE, PLURILINGUISME, MEDIATION
INTERCULTURELLE"Ce master international semi-distanciel sera ouvert à la rentrée 2012 en partenariat avec l'université d'Antanarivo (Madagascar), l'université des langues européennes (EFLU) d'Hyderabad (Inde), l'ENS LSH d'Alger-Bouzaréa et l'Université LSH Alger II (Algérie). Cette formation s'adresse à des étudiants ayant obtenu une Licence ou diplôme équivalent (3 années d'études supérieures au moins / prise en compte des expériences personnelles et professionnelles) et désireux de se spécialiser à l'international dans le domaine de la communication plurilingue et interculturelle en situations au moins partiellement francophones.
Le tronc commun distanciel est pris en charge sur les plans scientifique et institutionnel par les universités de Haute Bretagne (Rennes 2) et de Bretagne Sud (UBS) dans le cadre de l'Université Européenne de Bretagne (PRES). Chaque parcours local de spécialisation FPMI (hors tronc commun) est pris en charge par chaque partenaire en fonction de ses ressources et de ses besoins, en présenciel et/ou en distanciel, ainsi que le tutorat du tronc commun et du mémoire. Une fiche de prise de contact fonctionne sur le site.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου