20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Voyage d'études et programme de stages UE-Canada de 2012


« Penser le Canada » est une initiative conjointe du Réseau européen d’études canadiennes et de la Commission Européenne : un voyage d’études de quatre semaines au Canada pour des étudiants européens, qui aura lieu du 2 au 30 septembre 2012 et sera suivi de deux mois de stage pour neuf participants. Le voyage commencera par une session d’information de trois jours à Bruxelles sur l’Union européenne et les relations entre le Canada et l’UE.

Le but du voyage d'études est d'offrir aux participants une expérience unique et profonde du Canada grâce à un programme intensif de visites aux institutions publiques et privées, organismes gouvernementaux, groupes de réflexion et ONG clés. À chaque rencontre, les étudiants auront droit à une séance d'information et pourront échanger des points de vue avec les représentants de ces organismes, dont plusieurs sont des spécialistes reconnus dans leurs domaines. Le voyage commencera à Bruxelles et se poursuivra à Ottawa, à Québec, à Montréal, à Toronto, à Vancouver et à Victoria.

Cette immersion au Canada offrira une occasion unique d’acquérir une expérience universitaire dans un cadre non universitaire. La visite est axée sur un certain nombre de thèmes, notamment sur la diversité culturelle (y compris les relations francophones-anglophones, les Premières nations et le multiculturalisme), des enjeux politiques (dont le fédéralisme, le régionalisme, le rôle du gouvernement), l’environnement (y compris les enjeux de l'Arctique), des questions urbaines et économiques (les affaires, les finances, le commerce). Les relations entre l’UE et le Canada seront aussi abordées et fourniront une toile de fond aux discussions. Deux conseillers pédagogiques européens accompagneront la tournée. Ils serviront de personnes ressources et travailleront avec les étudiants pour les aider à s’acquitter des travaux universitaires dont ils ont déjà convenu auparavant avec les conseillers pédagogiques de leur université d’origine.

En outre, huit stages de deux mois seront offerts à des participants immédiatement après la fin du voyage.

Pour avoir de plus amples renseignements sur le voyage et son programme, les stages, les coûts et les modalités d’inscription, consulter le site Web du voyage d’études à www.thinking-canada.eu.

Veuillez trouvez ci-joint  l'annonce officielle du programme pour septembre 2012 ainsi que le rapport sur le voyage d'études qui a eu lieu en 2011 à titre de référence.
 


La date limite des candidatures est le lundi 30 avril 2012.

 
 
Zoe Delibasis
Political & Public Affairs Officer | Agent des affaires politiques & publiques 
Embassy of Canada | Ambassade du Canada
zoe.delibasis@international.gc.ca
T: +30 210 727 3250 (cell: +30 6936 173 569)
F: +30 210 727 3460
4, rue Ioannou Ghennadiou St., 115 21  Athens/Athènes, Greece/ Grèce
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου