20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Διεθνές συνέδριο: « La perception des accents du français hors de France », Avignon (France), 17-18 novembre 2011

APPEL À COMMUNICATIONS

Colloque international « La perception des accents du français hors de France », Avignon (France), 17-18 novembre 2011

Date limite: 30 avril 2011

Lors de ce colloque, nous tenterons de mettre en perspective les acquis des recherches de différents domaines (psycholinguistique, sociophonétique, sociolinguistique cognitive, dialectologie perceptuelle, reconnaissance automatique de la parole) concernés par l'identification des accents du français. Nous encourageons des présentations qui touchent aux sujets suivants :

- le rôle de facteurs linguistiques et non linguistiques dans la perception de la variation linguistique en francophonie
- les prototypes cognitifs et stéréotypes culturels dans la perception des accents
- le degré d'intercompréhension entre les variétés de français
- les approches dialectométriques (distance perçue entre les parlers)
- l'identification automatique des accents
- le traitement automatique de la parole accentuée
- les enjeux de la perception des accents pour l'enseignement du français en francophonie.

L'appel à communications peut être téléchargé à l'adresse suivante: http://cecav.univ-avignon.fr/index.php?id=935

La date limite pour soumettre une proposition de communication est le 30 avril 2011.

Toute correspondance à: anika.falkert@univ-avignon.fr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου