20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

PRIX DES ENSEIGNANTS POUR L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX DANS L’APPRENTISSAGE DES LANGUES DANS DES CONTEXTES FORMELS


Date limite: 30 juillet 2011

ÊTES-VOUS PROFESSEUR DE LANGUE?
EST-CE QUE VOUS METTEZ EN ŒUVRE DES MEDIAS SOCIAUX DANS VOS PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT?

Rejoignez nos
PRIX DES ENSEIGNANTS POUR L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX DANS L’APPRENTISSAG DES LANGUES DANS DES CONTEXTES FORMELS

Le réseau européen «apprentissage des langues et médias sociaux - 6 dialogues clés" invite cordialement les enseignants de langue à participer à notre concours destiné à identifier les bonnes pratiques d'utilisation des médias sociaux visant l'apprentissage des langues dans des contextes formels en Europe. Les meilleures pratiques contribuant à la compréhension du caractère innovant des médias sociaux seront récompensées.

Le concours est basé sur une procédure de sélection en deux étapes. Les dix meilleures pratiques qui nous FRAMONDE - 27 avril 2011 - page 22 sur 28parviendront seront honorés par un certificat et seront valorisées dans le cadre d’un site web qui leur sera dédié.

Le/la finaliste de la deuxième étape recevra un équipement technique de son choix, d’une valeur maximale de 1000 €. Il/elle sera invité/e à la Cérémonie de la remise du prix à Varsovie en 2012, aux frais des
organisateurs.

La participation au concours est gratuite.

Pour plus d’information, visitez le site Web du concours http://teaching-practices-contest.elearningeuropa.info/

Calendrier: http://teaching-practices-contest.elearningeuropa.info/timeline
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου