20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

AUF : Appels à candidatures pour les formations ouvertes et à distance (FOAD) 2011-2012

Date limite : 10 juin 2011

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) propose son soutien à un ensemble de formations ouvertes et à distance ; elle offre plusieurs centaines d’allocations d’études couvrant une importante partie des frais pédagogiques et d’inscription à ces diplômes.

Cette année 79 formations diplômantes sont proposées dont 39 issues d’universités du Sud (Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Madagascar, Maroc, Sénégal, Tunisie et Vietnam).

Les appels à candidatures pour les FOAD 2011-2012 sont désormais en ligne sur le site Web : http://foad.refer.org

L’appel sera clos le 10 juin pour les formations débutant en septembre, et le 10 septembre pour les formations débutant en janvier 2012.

En savoir plus
Le site Internet des FOAD
Le bilan complet de l’appel 2010/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου