20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Appel à communication, symposium international "Environnement, économie et développement durable : rôle de l'université"

Appel à communication, symposium international "Environnement, économie et développement durable : rôle de l'université"
Region émettrice: Afrique centrale, International
L'Agence universitaire de la Francophonie en partenariat avec l'Université de Kinshasa, la Conférence des Recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'Océan indien et le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, organise du 12 au 14 septembre 2012 un symposium international dans la perspective du XIV° Sommet de la Francophonie sur le thème : "Environnement, économie et développement durable : le rôle de l'université".

Les objectifs visés


Le symposium devra déboucher sur une déclaration finale qui enrichira le processus préparatoire du 14e Sommet. Très concrètement le symposium se fixe autour de quatre objectifs:

1- dresser un état des lieux des programmes de formation et de recherche mis en oeuvre dans l'enseignement supérieur sur l'environnement et le développement durable depuis les Sommets de Rio et de Johannesbourg et leurs impacts à partir d'enquêtes et autres questionnaires à la fois de manière régionale, par type de disciplines et par niveau d'études;

2- définir les contraintes et les résistances du milieu universitaire au changement; 3- définir le rôle que les universités et plus largement l'enseignement supérieur peuvent jouer, au titre de leur engagement citoyen et humaniste, pour changer les modes de production et les pratiques de consommation, notamment dans les pays pauvres;

4- faire des recommandations opérationnelles d'actions prioritaires à intégrer dans les plans d'actions des opérateurs de la Francophonie pour un environnement sain et un développement durable.

Les thématiques

Le symposium débutera par une conférence inaugurale sur le thème : "Pour un enseignement supérieur, acteur d'un développement économique et environnemental durable et responsable". D'une manière générale au cours de ces journées, il s'agira de dresser des bilans, de confronter des expériences et de tracer des perspectives d'action. Ainsi, les thématiques du symposium graviteront autour des axes suivants :
1- La formation dans l'enseignement supérieur pour le développement durable : les types et les niveaux de formations et leurs impacts, l'impact sur les autres ordres d'enseignement et vers la société.

2- La recherche : les structures de recherche et leurs actions face au développement durable (IRD, CIRAD, CNRST, CODESRIA, CIRMF, CNRS, etc.).

3- Le service à la communauté : l'engagement citoyen, les campagnes citoyennes universitaires, les engagements au niveau international(CAMES, Conférences régionales des Recteurs, CEMAC, UEMOA, UA, ADEA, etc.).

4- États, collectivités locales, entreprises et enseignement supérieur : quelles collaborations possibles ?

Appel à communication

Les projets de communication seront reçus au plus tard le 1er mars 2012 à l'adresse suivante :
Secrétariat du Symposium de Kinshasa
Symposium « Environnement, économie et développement durable : le rôle de l'université »
Agence universitaire de la Francophonie
4, Place de la Sorbonne
75005 Paris
France
Téléphone : +33 1 44 41 18 18
Fax : +33 1 44 41 18 19
Courriel: symposium-kinshasa2012@auf.org

En savoir plus :
Télécharger l'appel à communication complet du Symposium international de Kinshasa (en format pdf).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου