20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Γαλλικά στη Γαλλία για αλλοδαπούς φοιτητές (CampusFrance)

Apprendre le Français

Programmes courts - Séjours culturels et linguistiques


Le catalogue des programmes courts intègre l’offre de formation en Français Langue Etrangère (FLE) des établissements adhérents à CampusFrance.
Il présente aux étudiants un choix de programmes qui peuvent permettre l’obtention d’ECTS (European Credits Transfert System), la délivrance d’une attestation, d’une certification ou d’un test.
Doté d’un moteur de recherche spécifique et d’une carte interactive des régions françaises, l’étudiant peut choisir le niveau de français et les grands domaines d’études. Plus de 150 activités sportives, culturelles, gastronomiques, etc, sont proposées.
Le catalogue est accessible en trois langues (anglais, français et espagnol) :

http://www.coursdete.campusfrance.org

Consultez aussi :
FLE
Apprendre le français en France

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου