20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Appel à projets : fonds francophone des inforoutesDate limite : 16 mars 2012

Des projets pour le Fonds francophone des inforoutes peuvent être déposées jusqu’au 16 mars 2012. Ce fonds a pour mission de favoriser l’appropriation et l’usage des technologies dans les pays du Sud et d’Europe centrale et orientale.

Ayant pour objet la production multilatérale de contenus et/ou d’applications numériques francophones, les projets soumis au Fonds des inforoutes doivent impérativement s’inscrire dans l’un des domaines suivants :

- promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ;
- promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ;
- appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ;
- développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité.

Les projets portés par ou au bénéfice des femmes et/ou des jeunes sont encouragés et recevront une attention particulière.

Le choix des projets qui recevront une subvention à l’issue de ce 20e appel interviendra au cours de la troisième semaine du mois de juillet 2012.

En savoir plus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου