20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

JURISDOCTORIA - Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique

Numéro 2 en ligne

Jurisdoctoria est une revue électronique consacrée au droit public comparé et à la théorie juridique. Elle est entièrement destinée à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Chaque numéro est thématique et placé sous le parrainage d'un chercheur confirmé exerçant un rôle de coordination, de présentation et de caution scientifique du numéro et de ses articles.

Pour avoir accès au numéro 2 de la revue, consacré au Conflit, veuillez télécharger le document joint.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου