20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Νέο μέλος της AUF: Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας


Le Recteur de l’AUF, M. Bernard Cerquiglini, accompagné du Directeur du Bureau de l’Europe de l’Ouest et Maghreb de l’AUF, M. Bernard Leduc et du délégué au Maghreb, M. Alex Brayle ont effectué une mission à Malte les 3 et 4 mai 2011 pour célébrer l’adhésion de l’Université de Malte à l’Agence.
La cérémonie, présidée par le Recteur de l’Université de Malte le Professeur Juanito Camilleri, s’est déroulée dans les locaux historiques de l’Université situés au cœur de la cité de La Valette en présence de plusieurs ambassadeurs, en l’occurrence, celui de France, M. Daniel Rondeau.

Après une rencontre et un échange avec les autorités de l’Université ainsi que les professeurs du département de français, le Recteur a tenu une conférence sous le thème : « La langue française et le défi de la diversité : pour une francopolyphonie ? ».

Rappelons que l’Université de Malte a été fondée en 1769. Elle accueille chaque année dans ses 13 facultés plus de 10.000 étudiants dont plus de 600 étudiants étrangers venant de 60 pays.

En savoir plus
Lien vers la page du département de français de l’Université de Malte
Lien vers le site du Bureau de l’Europe de l’Ouest et Maghreb de l’AUF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου