20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

OIF : L’Égypte, la Grèce et le Monténégro renforcent les capacités en français de leurs diplomates et fonctionnaires


- Monténégro. 300 diplomates et fonctionnaires monténégrins spécialisés dans le suivi des questions européennes, internationales et dans le processus de préparation de l’adhésion à l’Union européenne, vont bénéficier d’un plan de formation au français sur trois ans à la suite de la signature par l’OIF et le Monténégro, le 12 mai 2011, d’un mémorandum. Le Monténégro a été admis comme État observateur à l’OIF lors du dernier Sommet de la Francophonie (Montreux-Suisse, octobre 2010).

- Égypte. 1500 diplomates et fonctionnaires égyptiens spécialisés dans le suivi des questions multilatérales vont bénéficier d’un plan de formation au français sur trois ans à la suite de la signature par l’OIF et l’Égypte, le 27 avril 2011, d’un mémorandum. L’Égypte est le premier membre de l’OIF sur le continent africain à s’engager ainsi à renforcer les capacités de travail en français de sa fonction publique.

- Grèce. La Grèce a signé, le 18 avril 2011, un accord reconduisant pour une période de trois ans le plan de formation au français de ses diplomates et fonctionnaires spécialisés dans le suivi des questions européennes, mis en œuvre une première fois dans le cadre d’un mémorandum signé le 7 mars 2007.

Le programme de l’OIF de renforcement des capacités de travail en français des diplomates et fonctionnaires francophones est mené en partenariat avec la Communauté française de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

Πηγή: La Francophonie en brèves - 20 mai 2011 (OIF)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου