20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

3 και 4 Ιουνίου 2011: εκδήλωση του Réseau Diplômés 2011, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Le Réseau Diplômés 2011 cherche à mettre en contact étudiants, diplômés et enseignants, afin que :

Les étudiants : 
 • entrent en contact avec des diplômés du Département pour profiter de leur expérience professionnelle
 • se renseignent sur les différentes possibilités d'études post-universitaires en Grèce et en France
 • soient informés des débouchés professionnels, nouveaux et variés
 • aient la possibilité de se former et de connaître des pratiques de classe créatives
les diplômés :
 • valorisent et partagent leur expérience professionnelle avec les futurs diplômés
 • établissent un lien entre le monde professionnel et l'université, la théorie et la pratique
 • deviennent des points de référence pour les étudiants dans différents domaines professionnels
 • développent un sentiment d'appartenance et de solidarité
et les enseignants :
 • puissent mieux cerner les besoins de leurs étudiants
 • prennent en considération les exigences du marché du travail
 • réajustent leurs démarches et, éventuellement, les contenus de leurs cours
Προσωρινό πρόγραμμα: http://www.wix.com/frl_uoa/reseau_diplomes2011#!programme

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wix.com/frl_uoa/reseau_diplomes2011#!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου