20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

16-5-2011: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Λέσχη Ανάγνωσης: Laurence Cossé, Στο καλό Μυθιστόρημα, Εκδόσεις Πόλις