20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Master conjoint franco-hellénique "Sciences de la Traduction - Traductologie et Sciences cognitives"

A la suite du dernier cours de la dernière promotion du Master conjoint franco-hellénique "Sciences de la Traduction - Traductologie et Sciences cognitives (Corfou, le 30 mai 2011)
Une expérience inoubliable et très fructueuse pour tous!
Un grand merci à tous les étudiants qui ont suivi les cours depuis 2003 et à tous les collègues avec qui j'ai si bien collaboré.
Enfin, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à sa création et à son fonctionnement.
Michel Politis,
Professeur
Directeur du Master

Informations

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου