20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Master « Études européennes » - appel à candidaturesDate limite : 31 mai 2011 

Le Centre d’études européennes de l’Université de Szeged (Hongrie) propose aux étudiants francophones un Master d’Études européennes, spécialité Europe centrale et orientale. Cette formation de deux ans (MA - Master 1 et 2) est organisée à Szeged en partenariat avec le Centre d’études européennes de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (France) et de l’Institut d’études européennes de l’Université Catholique de Louvain (Belgique).
Le Centre d’études européennes est réputé pour son dynamisme et par l’organisation d’événements internationaux, tels que son Université Européenne d’Été, et la possibilité qu’il offre d’acquérir en langue française un diplôme de Master d’Études européennes reconnu au niveau européen.

Conditions de candidature Master 1 et Master 2

  • être titulaire d’une Licence / Bachelor (180 ETCS) ou d’un Master 1
  • être issu d’une formation en économie, droit, politologue, lettres, histoire, communication, sociologie, philosophie, etc.
  • avoir une bonne maîtrise de la langue française
  • dossier de candidature à transmettre (Documents requis et Fiche d’inscription)

Dossier de candidature pour Master 1 et Master 2

  • une lettre de motivation
  • un CV détaillé
  • la fiche d’inscription dûment remplie et signée
  • les relevés de notes de la ou des formation(s) universitaire(s) suivie(s)
  • un diplôme de langue française de niveau B2.
Pour les étudiants déjà inscrits en Master 1 Études européennes, spécialité Europe centrale et orientale, de Szeged, seule la fiche d’inscription pour le Master 2 est exigée.

Plus d’information

Pour plus de renseignements sur cet appel à candidatures, consultez : http://www.masteretudeeuropeenne.eu
Les dossiers doivent être adressés avant le 31 mai 2011 par voie postale et par courrier électronique aux adresses suivantes :
Szegedi Tudományegyetem Állam‐ és Jogtudományi Kar
Európa‐tanulmányok Központ
6720 Szeged, Feketesas utca 28
Adresse électronique : znfgrerff@rhgx.h-fmrtrq.uh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου