20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Προκηρύξεις κοινών ελληνογαλλικών ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Κοινά ελληνο-γαλλικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προσκλήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων
Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012


  • Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος) – Πανεπιστήµιο Clermont-Ferrand: Χωρικές δυναµικές και αγροτική χωροταξία (DYNTAR)
  • Πανεπιστήµιο Κρήτης – Πανεπιστήµιο Paris Sud / Grenoble I: Πληροφορική
  • Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος) – Πανεπιστήµιο Bordeaux IV: Πληθυσµός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO)
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης – Πανεπιστήµιο Maine: διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές
  • Πανεπιστήµιο Αθηνών - Πανεπιστήµιο Bordeaux 4: Εξειδικευµένο δηµόσιο δίκαιο
  • Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Πανεπιστήµιο Montpellier 2: Διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Νοµικό Τµήµα Ν.Ο.Π.Ε – Πανεπιστήµιο Toulouse 1: Ευρωπαϊκό και συγκριτικό κοινωνικό δίκαιο
  • Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα πολιτικών µηχανικών – Πανεπιστήµιο Grenoble I: Διαχείριση υδροµετεωρολογικών κινδύνων (Hydrohasards)


Κείμενα προκηρύξεων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.)
ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. ΔΙΑΔΟΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τ.Ε.Π.Α.Ε. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ “Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές”. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ του δευτέρου εξαμήνου στη Γαλλία (Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Γαλλία καλύπτονται εν μέρει μέσω των υποτροφιών ERASMUS). Η διδασκαλία γίνεται βασικά στη γαλλική γλώσσα και δευτερευόντως στην ελληνική.
H προκήρυξη αφορά απόφοιτους των Κοινωνικών Επιστημών. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως τις 31 Μαΐου 2011, στη γραμματεία της Παιδαγωγικής Σχολής, Τμήμ. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να εμπεριέχει ο φάκελος υποψηφιότητας παρέχονται στην ιστοσελίδα http://nrd02w3.nured.auth.gr.
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή διδασκόντων στα τέλη Ιουνίου. H τελική ημερομηνία θα ανακοινωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Α. Μουμτζίδου (τηλ. 2310 995005, 6947 522 885) ενώ καλείστε να επισκέπτεστε τακτικά τις ιστοσελίδες του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Σωφρόνης ΧατζησαββίδηςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» (DYNTAR).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας έχουν διαμορφώσει από κοινού 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» που  λειτουργούν αντίστοιχα στις έδρες των δύο Πανεπιστημίων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθησή του ΠΜΣ «DYNTAR» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διαρκεί ένα έτος και οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος που απονέμεται και από τα δύο Πανεπιστήμια. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι απόφοιτοι σχολών: γεωγραφίας, χωροταξίας, ιστορίας, νομικής, οικονομικών επιστημών, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, περιβάλλοντος, γεωπονίας, δασολογίας, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, αγρονόμων τοπογράφων και συναφών ειδικοτήτων. Η διδασκαλία γίνεται στη Γαλλική γλώσσα. Δίδακτρα δεν καταβάλλονται. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται δεκτή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι τις 30/06/2011. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος, (υπεύθυνη :κα Mathilde Woillez, 24210 74416, 74463 fax 74383 ώρες 11:00 – 14:00) ή στο site http://www.dyntar.prd.uth.gr, e-mail dyntar@prd.uth.gr

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Δημήτριος Γούσιος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι τομείς Δημοσίου Δικαίου των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Μπορντώ IV θα λειτουργήσουν, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 κοινό ετήσιο Π.Μ.Σ. στο «Εξειδικευμένο δημόσιο δίκαιο» το οποίο θα έχει έμφαση στη διοικητική δικαιοσύνη. Οι μισές διδακτικές ώρες θα είναι στα ελληνικά και οι μισές στα γαλλικά. Ετήσια μαθήματα είναι το Εσωτερικό δημόσιο δίκαιο και το Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο εξαμηνιαία μαθήματα.
Δίδακτρα δεν υπάρχουν. Προβλέπεται οπωσδήποτε παραμονή των φοιτητών επί τρεις τουλάχιστον εβδομάδες, περί τον Μάρτιο, στο Μπορντώ για εντατική διδασκαλία. Οι φοιτητές θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής στη Γαλλία. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να κατατεθούν από 2 έως 8 Σεπτεμβρίου 2011 στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, οδός Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, 10:00-14:00, και να περιλαμβάνουν αντίγραφα τίτλων σπουδών νομικής, στοιχεία για τη γνώση της γαλλικής γλώσσας, βιογραφικό σημείωμα και εμπεριστατωμένη αίτηση για το ενδιαφέρον των υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνταχθούν και ελληνικά και γαλλικά. Ενημερωτική συνάντηση θα γίνει στα γραφεία του Τομέα την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Ρ. Ντάλλη (raniadalli@gmail.com ).


Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Αντώνης Μ. Παντελής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
« ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» (PODEPRO)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΜΧΠΠΑ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, στρατηγικές προοπτικές». Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα του β’ εξαμήνου διεξάγονται στον Βόλο, αυτά του α’ εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV ενώ η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει στα συνεργαζόμενα ιδρύματα, σε εταιρίες ή οργανισμούς (ή ακόμη και σε συνεργαζόμενα ερευνητικά εργαστήρια της Ευρώπης ή άλλων χωρών). Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Γαλλία κατά το πρώτο εξάμηνο καλύπτονται εν μέρει μέσω των υποτροφιών ERASMUS. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα και η βασική βιβλιογραφία είναι στην γαλλική (και δευτερευόντως στην αγγλική).
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας μέχρι τις 25 Ιουνίου 2011, στην γραμματεία του PODEPRO. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να εμπεριέχει ο φάκελος υποψηφιότητας παρέχονται στην ιστοσελίδα  http://www.podepro.prd.uth.gr/gr/Prokirixi09.asp. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από ελληνογαλλική επιτροπή διδασκόντων στα τέλη Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο http: www.podepro.prd.uth.gr ή να απευθυνθούν στην γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο 24210-74442 -καθημερινά 10:00-14:00- (mail podepro@prd.uth.gr/ kvoulgari@uth.gr).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
Καθηγητής  Βύρων Κοτζαμάνης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» (BIODIV)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η πρόσκληση αφορά στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στο Π.Μ.Σ. «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήματα Επιστημών της Θάλασσας και Περιβάλλοντος, και το Πανεπιστήμιο Montpellier II (Faculté des Sciences). Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα (το πρώτο στο Montpellier, το δεύτερο στην Μυτιλήνη) και την εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Γαλλική και η Αγγλική. Δεν καταβάλλονται δίδακτρα και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Ελλήνων φοιτητών στην Γαλλία καλύπτονται εν μέρει μέσω των υποτροφιών ERASMUS, καθώς και από υποτροφίες που χορηγούνται από το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας (Mediterranean Office for Youth). 
Στο BIODIV γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποκτήσει 180 μονάδες ECTS ή ισοδύναμες, καθώς και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι συναφών γνωστικών αντικειμένων.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως την 15η Ιουνίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην γραμματεία του BIODIV. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται στον δικτυακό τόπο http://www.mar.aegean.gr/biodiv.Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα γίνει από ελληνογαλλική επιτροπή διδασκόντων στα τέλη Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο και στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κα Δ. Δήμου (Τηλ: 22510 36862, Fax: 22510 36809, E-mail: biodiv@aegean.gr).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Τσιρτσής


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ελληνογαλλικό Π.Μ.Σ στη Πληροφορική που οργανώνεται από κοινού με τα Πανεπιστήμια Joseph Fourier (Grenoble) και Paris-Sud (Orsay) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις θεματικές περιοχές: i) Θεωρητικά Θεμέλια Επιστήμης Υπολογιστών ii) Συστήματα Υλικού και Λογισμικού iii) Δεδομένα, Γνώσεις, Συνιστώσες Λογισμικού και Διεπαφές iv) Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών και Κατανεμημένα Συστήματα, v) Γραφική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική. Το 1/3 τουλάχιστον των απαιτούμενων διδακτικών μονάδων θα πρέπει να αποκτηθεί στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Στο ΠΜΣ αυτό που δεν έχει δίδακτρα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι με βασικές σπουδές συναφείς με την Πληροφορική. Κριτήρια επιλογής είναι ο βαθμός πτυχίου, οι επιδόσεις μαθημάτων και οι εργασίες του υποψηφίου καθώς και οι συστατικές επιστολές (που θα πρέπει να αποσταλούν απ’ ευθείας από τους συντάκτες στη Γραμματεία). Η γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμ.  Επιστήμης Υπολογιστών (κα Κοσμά, Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο, τηλ. 2810 393 592, kosma@csd.uoc.gr): Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ως και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει επίσης να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στον υπεύθυνο του ΠΜΣ Καθ. Γιάννη Στυλιανού (yannis@csd.uoc.gr)


Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Καθηγητής Πάνος Τραχανιάς
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.Ο.Π.Ε
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Νομικής της Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι ανέλαβαν την οργάνωση ενός κοινού ΠΜΣ στο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» που οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. Για το ακαδημαϊκό έτος 2011 –12 προκηρύσσεται η εισαγωγή επτά (7) μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο ελληνογαλλικό αυτό ΠΜΣ που είναι .μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται στη γαλλική γλώσσα και γίνονται δεκτοί φοιτητές/τριες απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν καλή νομική παιδεία (επιπέδου πτυχίου Νομικής), καθώς και επαρκείς γνώσεις στο κοινωνικό δίκαιο (εργατικό δίκαιο και κοινωνική ασφάλιση) και το ευρωπαϊκό. Τα μαθήματα του α’ εξαμήνου διεξάγονται στην Τουλούζη, ενώ αυτά του εξαμήνου στο ΑΠΘ.  
Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έωςτις  30 Ιουνίου 2011 στη γραμματεία του Νομικού Τμήματος της Ν.Ο.Π.Ε. (54124 Θεσσαλονίκη). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον καθ. Άγγ. Στεργίου (ansterg@law.auth.gr, τηλ. 2310 996535) ή στην αν. καθηγήτρια Χρ. Δεληγιάννη (chdel@law.auth.gr, τηλ. 2310 996607.Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή διδασκόντων στα τέλη Ιουνίου.
Προσοχή : η λειτουργία του Προγράμματος εξαρτάται από την τελική έγκρισή του από το ελληνικό Υπουργείο.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Άγγελος Στεργίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»  (HYDROHASARDS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων». Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που αναγνωρίζεται τόσο από τη Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι διάρκειας 18 μηνών και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου διεξάγονται στο Βόλο, ενώ αυτά του πρώτου εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Joseph FourierGrenoble I (Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στη Γαλλία καλύπτονται, εν μέρει, μέσω των υποτροφιών ERASMUS). Το τρίτο εξάμηνο (πρακτική άσκηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης) μπορούν να γίνουν στα συνεργαζόμενα ιδρύματα ή σε εταιρίες ή οργανισμούς ή σε συνεργαζόμενα ερευνητικά εργαστήρια της Ευρώπης ή άλλων χωρών. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα και η βασική βιβλιογραφία είναι στην αγγλική.
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, στη γραμματεία τού HYDROHASARDS. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να εμπεριέχει ο φάκελος υποψηφιότητας παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.hydrohasards.eu. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από ελληνογαλλική επιτροπή διδασκόντων τον Ιούλιο 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο http: http://www.hydrohasards.eu ή να απευθυνθούν στη γραμματεία τού HYDROHASARDS στο τηλέφωνο 24210- 74136 -καθημερινά 10:30-13:30 (e-mail: kvoulgari@uth.gr).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αν. Καθηγητής  Αθανάσιος Λουκάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου