20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Appel à candidatures : Professeur de lettres, enseignement en Licence de Lettres modernes

L’Institut français (31 rue Sina - Athènes) recrute à compter d’octobre 2011 des professeurs de Lettres modernes. Ils interviendront dans le cadre de la Licence de Lettres modernes de l’université Paris -Sorbonne (Paris -IV) dont les cours sont proposés à l’IFA, partenaire conventionné de l’université.

Prolongement de la date de retour des candidatures : 15 juillet 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου