20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Διεθνές συνέδριο Γαλλικής Γλωσσολογίας 2012

CONGRÈS MONDIAL DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE 2012
Organisé par l’Institut de Linguistique Française (CNRS, FR 2393)
du 4 au 7 juillet 2012, à l’Université Lumière Lyon 2


Date limite: 15 novembre 2011
 
Organisation
 
Dates : 4 au 7 juillet 2012
Lieu : Lyon, Université Lumière Lyon 2
Site web: http://www.ilf.cnrs.fr/spip.php?rubrique96
Contact : cmlf2012@ling.cnrs.fr

Institution en charge de l’organisation
Institut de Linguistique Française – FR 2393 du CNRS
Courriel : secretariat-general@ling.cnrs.fr
Téléphone : 01 43 13 56 45
Adresse : 44, rue de l’Amiral Mouchez – 75014 Paris

Le Comité scientifique est composé des comités des 13 thématiques du Congrès et des responsables de la
session pluri-thématique :
 • Diachronie, histoire de la langue
 • Didactique et enseignement, français langue maternelle, français langue seconde
 • Discours, pragmatique et interaction
 • Histoire, épistémologie, réflexivité
 • Lexique(s)
 • Linguistique du texte et de l’écrit, stylistique
 • Morphologie
 • Phonétique, phonologie et interfaces
 • Psycholinguistique et acquisition
 • Sémantique
 • Sociolinguistique et écologie des langues
 • Syntaxe
 • Traitement automatique des langues
 • Session pluri-thématique

Programme prévisionnel
Le Congrès fonctionne par appel à communications.
Les réponses à l’appel à communications sont attendues pour le 15 novembre 2011.
Le nombre total de communications est estimé à 150.
8 conférences plénières seront organisées ainsi que 13 tables rondes conclusives (une par thématique
scientifique). Les conférences plénières permettent à des chercheurs invités de réputation mondiale d’offrir
un état de la recherche en linguistique française :
 • Sylvain Auroux, CNRS (France)
 • Bernard Combettes, Nancy-Université (France)
 • Mats Forsgren, Université de Stockholm (Suède)
 • Catherine Kerbrat-Orecchioni, Université Lumière-Lyon 2 (France)
 • Peter Koch, Université de Tübingen (Allemagne)
 • Georg Kremnitz, Université de Vienne (Autriche)
 • Marie-Claude L’Homme, Université de Montréal (Québec, Canada)
 • Pierre Swiggers, Université catholique de Leuven (Belgique)

Calendrier
 • Mai 2011 : Ouverture de la plateforme de dépôt des communications
 • 15 novembre 2011 : Date limite de réception des communications
 • 15 février 2012 : Notification de l'acceptation ou du refus des propositions de communications, et directives pour la version définitive
 • 15 mars 2012 : Réception de la version définitive des articles
 • Congrès Mondial de Linguistique Française : du 4 au 7 juillet 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου