20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Φεστιβάλ Αθηνών : Ομάδα χορού Maguy Marin

LES INVITES FRANCAIS DE L'ETE GREC / ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ


Festival d'Athènes / Φεστιβάλ Αθηνών
Compagnie Maguy Marin / Ομάδα χορού Maguy Marin© Claude Bricage

« May B »

Le 22 et 23 juin, 21h00 / 22 και 23 Ιουνίου, 21.00’
Peiraios 260, Bâtiment D / Πειραιώς 260, Κτίριο


Le Festival d’Athènes accueille à nouveau Maguy Marin, personnalité exceptionnelle de la danse française contemporaine. Dans « May B », œuvre emblématique qui s’est imposée sur la scène internationale, inspirée de l’univers de Beckett. Sans narration ni texte, elle invente une fresque chorégraphique autour de l’absurdité de la vie et de l’homme.

Το Φεστιβάλ Αθηνών φιλοξενεί, για μια ακόμη φορά, τη Maguy Marin, μοναδική προσωπικότητα στο τοπίο του σύγχρονου γαλλικού χορού. Στο « May B », έργο εμβληματικό που την καθιέρωσε διεθνώς, πηγή έμπνευσης είναι ο κόσμος του Μπέκετ. Χωρίς αφήγηση, ούτε κείμενο, επινοεί ένα χορογραφικό φρέσκο για το παράλογο της ανθρώπινης συνθήκης.

© Claude Bricage


«Salves »
Du 27 au 29 juin, 21h00 / Από 27 έως 29 Ιουνίου, 21.00’
Peiraios 260, Bâtiment D / Πειραιώς 260, Κτίριο Δ

Face au besoin « d’organiser le pessimisme », Maguy Marin évoque cette fois Walter Benjamin. Artiste engagée socialement et éthiquement, elle cherche de nouveau à mettre en scène des forces de résistance avec ce nouveau projet « Les Salves » (2010).

Αντιμέτωπη με την ανάγκη «να οργανώσει την απαισιοδοξία», η Maguy Marin επικαλείται αυτή τη φορά τον Walter Benjamin. Στρατευμένη κοινωνικά και ηθικά, αποπειράται εκ νέου να μεταφέρει στη σκηνή δυνάμεις αντίστασης με την πρόσφατη δημιουργία της «Salves» (2010).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου