20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Πανεπιστημιακή Ένωση της Γαλλοφωνίας (AUF): θεσμός της Γαλλοφωνίας.

Μεταξύ των σκοπών της AUF:
  • η προώθηση της διδασκαλίας της γαλλικής, 
  • η στήριξη της παραγωγής νέας γνώσης κάνοντας χρήση της γαλλικής, 
  • η ίδρυση και στήριξη δικτύων γαλλόφωνων επιστημόνων, 
  • η στήριξη επιστημονικών εκδηλώσεων στις οποίες η γαλλική γλώσσα είναι γλώσσα εργασίας, κ.ά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου