20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Πριν τις 8 Ιουνίου επιλέξτε τα γαλλικά!

                                                      

 

 

Avant le 8 juin, faites le choix du français!

 

Chers amis, chers parents, chers professeurs,

Une circulaire du Ministère hellénique de l’Education, publiée le 30 mai sur son site, précise les conditions d’enseignement de la deuxième langue vivante au primaire pour la rentrée 2011.
Elle informe les directeurs d’écoles et les professeurs que cet enseignement sera obligatoire à partir de la 5ème année du primaire (2 h par semaine).

Mais, désormais, chaque école ne proposera plus qu’une seule langue et non plus un choix éventuel (selon les effectifs) entre l’allemand et le français, comme c’était le cas dans une majorité d’écoles, jusqu’à présent. 

Après avoir consulté les parents, le directeur devra préciser aux autorités académiques quelle sera la langue proposée aux élèves dans son école à la rentrée de septembre 2011, et cela avant le 8 juin.

Les parents s’interrogent… à juste titre !
On ne choisit pas une langue au hasard
On apprend bien une langue qu’on a envie d’apprendre

L’IFA met à la disposition des parents grecs les informations qui leur permettront de faire le bon choix.

Choisissez et faites choisir le français !


Découvrez:
-          Les arguments pour choisir le français (en pièce jointe)

 

Suivez nous sur Facebook et soutenez l’initiative : https://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=196237977088499

 

 

***************************************

 

 

Πριν τις 8 Ιουνίου επιλέξτε τα γαλλικά!

 


Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Μια εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του στις 30 Μαΐου, καθορίζει τους όρους διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά 2011.

Η εγκύκλιος ενημερώνει τους διευθυντές σχολείων και τους εκπαιδευτικούς ότι η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας θα είναι υποχρεωτική από την πέμπτη τάξη του δημοτικού (2 ώρες την εβδομάδα).

Όμως στο εξής, τα σχολεία δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερο από μία ξένη γλώσσα καθώς καταργείται η επιλογή μεταξύ Γερμανικών και Γαλλικών (ανάλογα με τις έγγραφες), που πρότειναν τα περισσότερα σχολεία μέχρι σήμερα .

Έτσι, μετά από διαβούλευση με τους γονείς, ο κάθε διευθυντής θα υποχρεούται να καθορίσει ποια γλώσσα θα προσφέρει το σχολείο του στους μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά 2011 και να ενημερώσει τις ακαδημαϊκές αρχές, πριν από τις 8 Ιουνίου 2011.

Οι γονείς προβληματίζονται…δικαίως!
Η επιλογή μιας ξένης γλώσσας δεν γίνεται τυχαία
Μαθαίνουμε σωστά τη γλώσσα που επιλέγουμε να μάθουμε

Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρέχει πληροφορίες στους Έλληνες γονείς ώστε να τους επιτρέψει να κάνουν τη σωστή επιλογή για το μέλλον των παιδιών τους.

Επιλέξτε και βοηθήστε στην επιλογή των γαλλικών!

Ανακαλύψτε:


Ακολουθήστε μας στο Facebook και υποστηρίξτε την πρωτοβουλία: https://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=196237977088499

1 σχόλιο:

 1. Chers compatriotes,

  Vous recevrez cette information, alors que l'enseignement de notre langue est sérieusement menacé en Grèce du Nord.Gräce à nos efforts et à ceux des professeurs de français, dont je salue la mobilisation et le dévouement, la tendance au déclin avait été enrayée ,et une progression était même à nouveau perceptible depuis deux ans.Une récente réforme risque de conduire à un effacement de notre langue au profit de l'allemand, les choix de langue vivante seconde se faisant désormais par établissement et vous seront donc imposés.

  Des démarches politiques ont été engagées au plus haut niveau pour appeler l'attention des responsables grecs sur une tendance, qui n'est pas conforme à l'évolution européenne qui va vers la maîtrise de deux langues européennes au moins. Mais c''est la mobilisation des parents, de leurs amis francophones et francophiles , qui sera déterminante.

  Je vous recommande de prendre connaissance de ce document, établi par l'Institut français, et de le diffuser largement.

  En comptant sur votre soutien sur une question, qui, à terme, sera cruciale pour notre influence dans cette région, et donc sur le maintien de notre présence consulaire ici, je vous prie de croire, chers compatiotes, en mes sentiments dévoués. "

  Christian Thimonier

  Consul général de France à Thessalonique

  ΑπάντησηΔιαγραφή