20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Χρηματοδότηση επιστημονικών εκδηλώσεων από την AUF

 H Πανεπιστημιακή Ένωση της Γαλλοφωνίας (AUF) συμμετέχει στη χρηματοδότηση επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα μέλη της.

Η κατάθεση του σχετικού φακέλου μπορεί να κατατεθεί οποιαδήποτε στιγμή του έτους, τουλάχιστον 3 μήνες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Οι φάκελοι κατατίθενται στο γραφείο στο οποίο υπάγεται το μέλος (στην περίπτωση ελληνικών
ΑΕΙ, στο γραφείο των Βρυξελλών).

Η επιλογή των αιτημάτων γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
  • εξέταση του κατά πόσο ο φάκελος είναι πλήρης
  • εξέταση κατά πόσο το αίτημα εμπίπτει στους στόχους που έχει θέσει η AUF
  • επιστημονική αξιολόγηση
Οι απαντήσεις δίδονται από τους διευθυντές των περιφερειακών γραφείων.

Κάθε διοικητική περιφέρεια της AUF χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα αιτήματα που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες θεματικές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται αιτήματα που εμπίπτουν σε άλλες θεματικές. Η περιφέρεια Δυτικής Ευρώπης και Μαγρέμπ χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα αιτήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές:
  • Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
  • Γαλλική γλώσσα (διδασκαλία και διάδοσή της)
  • Υγεία
  • Φυτοπροστασία και υγεία των ζώων
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.auf.org/communication-information/appels-offres/organiser-une-manifestation-scientifique-depot-d-une-demande.html?var=rss

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου