20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Francophonu : Παρατηρητήριο ισότιμης χρήσης των επισήμων γλωσσών στους διεθνείς οργανισμούς

Organismes internationaux
Francophonu : observateur des langues au sein des organisations internationales
21/1/2011


L’utilisation du français dans les organisations internationales à Genève est désormais placée sous la surveillance d’un observateur indépendant. Un site internet a été créé pour dénoncer au quotidien la domination de l’anglais. Cette initiative de l’Association des Journalistes francophones fait suite au sommet de la Francophonie organisé à Montreux en octobre dernier. Le journaliste sénégalais et correspondant à l’ONU El Hadji Gorgui Wade Ndoye a été désigné comme observateur, a précisé un communiqué de l’Association suisse des Journalistes francophones.

Le site internet www.francophonu.org permet désormais de documenter l’utilisation du français dans les organisations internationales à Genève à partir d’anecdotes, textes pas ou mal traduits, débats et réactions. Deux langues de travail

L’ONU compte deux langues de travail, le français et l’anglais, et six langues officielles (anglais, français, arabe, russe, espagnol et chinois). Si les documents officiels sont obligatoirement traduits, ils le sont souvent avec retard et l’anglais a tendance à l’emporter dans la communication orale.

«L’existence d’une langue internationale - ou ne serait-ce que d’un jargon - n’est pas inutile. Mais elle peut devenir nuisible: quand, par volonté de puissance, ou paresse, ou snobisme, le «desespéranto» glisse partout ses mots, ses tournures, ses tics, alors il ne sert plus de passerelle entre les langues: il les envahit, les affaiblit, les mine et les décolore», a expliqué le président sortant de l’association suisse des Journalistes francophones Jean-Marie Vodoz.
Source : Francophonu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου