20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Ecole Belge d'Athènes - Βελγική Σχολή Αθηνών

Directeur : M. Steven Soetens, Secrétaire : M. Panagiotis Iossif, adresse : Anagnostopoulou 79 (2ième étage), GR-106 72 Athènes, tél. : 210/3647102  e-mail : info@ebsa.info ,
http://www.ebsa.info


Les archéologues belges sont actifs en Grèce depuis le début du XXème siècle, pour beaucoup d'entre eux en collaboration avec l'Ecole Française d'Archéologie d'Athènes. Herman Mussche réalisa en 1960 une prospection de la presqu'île d'Aghios Nicholaos à Thoricos, suivie en 1961 d'un premier travail de fouilles à Thoricos même, initié par Ioannis Papadimitriou, Directeur des Services archéologiques grecs, en collaboration avec des chercheurs belges et grecs.

Un "Centre national de fouilles à l'étranger" a été créé en Belgique en 1962, avec, entres autres, l'objectif de surperviser des travaux archéologiques en Grèce. Des fouilles systématiques ont ainsi démarré sur le site de Thoricos en 1963, et se sont poursuivis sous la direction du Professeur Mussche (de 1963 à 1997), et de Madame Doris Vanhove (de 1998 à 2002).

Le "Centre national de fouilles à l'étranger" a été transformé en 1965 en "Comité de Fouilles archéologiques belges en Grèce". Une maison de fouilles a été construite au début des années 70, proche du site. Elle a fonctionné jusqu'en 2003 comme "base" de la Mission Belge d'archéologie. Cette maison s'est également développée en centre de recherches offrant toutes les facilités nécessaires aux chercheurs. Les autorités grecques ont accordé, en 1985, le statut d'Ecole archéologique permanente à la Mission Belge.

Une nouvelle association de droit belge a été créée en 1999 sous le nom de "Ecole Belge d'Archéologie en Grèce", qui a ensuite été transformée, en 2003, en "Ecole Belge d'Archéologie d'Athènes" L'Ecole est devenue une association sans but lucratif de droit grec, avec siège à Athènes.

L'Ecole est active sur les sites de Titani (Corynthe - Péloponèse), Thoricos (Lavrio - Attique) et Sissi (Crète). Elle a organisé trois colloques internationaux: "Thoricos and the Laurium" (1973) et "Ancient mining industry and metallurgy" (1993-1994). Une exposition intitulée "Thoricos, Life of a mining town in ancient Greece" a été organisée à Bruxelles en 1986, avant de devenir itinérante, dans plusieurs villes belges, jusqu'en 1989.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου