20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Διεθνείς οργανισμοί στους οποίους γλώσσα εργασίας είναι η γαλλική

Organisation Nombre de langues officielles Acronyme      Siège
Organisation internationale de la francophonie 1 OIF Paris, France
Union africaine 5 (anglais, arabe, portugais, swahili) UA Addis-Abeba, Éthiopie
Communauté des États sahélo-sahariens 4 (anglais, arabe, portugais)
Tripoli, Libye
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 3 (anglais, portugais)
Abuja, Nigéria
Union européenne de radio-télévision 2 (anglais)
Genève, Suisse
Agence spatiale européenne 3 (anglais et allemand)
Paris, France
Union européenne 23 (Langues de l'UE) UE Bruxelles, Belgique
Conseil de l'Europe 2 (anglais)
Strasbourg, France
Fédération internationale de l'automobile 2 FIA Paris, France
Fédération internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin & des Spiritueux 1 FIJEV Paris, France
Fédération internationale de football association 4 (anglais, allemand et espagnol) FIFA

Accord de libre-échange nord-américain 3 (anglais, espagnol) ALENA Mexico, Ottawa et Washington, D.C.
Fédération internationale de natation
FINA Lausanne, Suisse
Organisation hydrographique internationale 2 (anglais) OHI Monaco
Bureau international des poids et mesures

Sèvres, France
Cour internationale de justice 2 (anglais) CIJ La Haye, Pays-Bas
Comité international olympique 2 (anglais) CIO Lausanne, Suisse
Organisation internationale de normalisation 2 (anglais)
Genève, Suisse
Association internationale de science politique 2 (anglais)


Secrétariat international de l'eau[1]Interpol 4 (anglais, arabe, espagnol)
Lyon, France
Union latine 6 (Catalan, espagnol, italien, portugais, roumain)
Paris, France
Médecins sans frontières

Genève, Suisse
Organisation du traité de l'Atlantique Nord 2 (anglais) OTAN Bruxelles, Belgique
Organisation de coopération et de développement économiques 2 (anglais) OCDE Paris, France
Organisation des États américains 4 (anglais, espagnol, portugais)
Washington, D.C., États-Unis
Organisation de la conférence islamique 3 (anglais, arabe)
Jeddah, Arabie-Saoudite
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Genève, Suisse
Communauté de développement d’Afrique australe 3 (anglais, portugais)
Gaborone, Botswana
Union cycliste internationale
UCI Aigle, Suisse
Organisation des Nations unies (et toutes ses agences) 6 (anglais, arabe, chinois, espagnol, russe) ONU New York, États-Unis
Union postale universelle 1
Berne, Suisse
Agence mondiale antidopage 2 (anglais)
Montréal, Canada
Organisation mondiale du commerce 3 (anglais, espagnol) OMC Genève, Suisse
Fédération internationale d'escrime
FIE Genève, Suisse

Πηγή: Wikipedia (fr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου